Info

Data

30.11.-0001

Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami na potrzeby Biblioteki Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 20/POWR/ZR21/2020

Uwaga !

W związku z wpłynięciem zapytań do treści zapytania ofertowego, Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 30.06.2020 r. do godz. 10:00.

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: 
Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami na potrzeby Biblioteki Akademii WSB.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1246182

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@wsb.edu.pl w terminie do dnia 22.06.2020 r. do godz. 10:00.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji