Info

Data

30.11.-0001

Zapytanie ofertowe nr 3/POWR/Z042/2018 - zaproszenie do składania ofert - Dostawa oprogramowania FlexSim lub równoważnego do symulacji i optymalizacji procesów wraz z mechanizmem generowania eksperymentów i sprawdzania alternatywnych scenariuszy...

W związku z realizacją projektu pn. „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: „Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania FlexSim lub równoważnego do symulacji i optymalizacji procesów wraz z mechanizmem generowania eksperymentów i sprawdzania alternatywnych scenariuszy, wraz z usługami”.

Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128689

Osoba do kontaktu:
Tomasz Brom
tbrom@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji