A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

IV edycja Turnieju 2015 r.

 • IV Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym 2015

  Szturm na ogrodzieniecki zamek, nocna przeprawa na linie nad nurtem rzeki, spływ tratwą, którą najpierw trzeba samodzielnie zbudować, udzielenie pierwszej pomocy rannym towarzyszom. To tylko część konkurencji, w których zmagało się blisko 50 drużyn z całej Polski podczas IV Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym, organizowanego Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Do udziału w tegorocznej edycji wydarzenia, która odbyła się w dniach 15-17 kwietnia br. zgłosiła się rekordowa ilość uczestników z terenu całego kraju.

  Celem turnieju było wyłonienie najlepszej klasy o profilu mundurowym w Polsce, a jego adresatami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z klas profilowanych, m.in..: policyjnych, wojskowych, straży pożarnej i straży granicznej. - Inicjatywie przyświeca idea szlachetnej rywalizacji uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe oraz wewnętrzne w naszym kraju – mówi Dominik Penar, prodziekan ds. kształcenia ustawicznego WSB.

  Turniej rozgrywał się na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Bydlinie, Krzywopłotach i Ogrodzieńcu oraz na strzelnicy w Siemianowicach Śl. Zawodnicy podczas dwunastu konkurencji musieli wykazać się sprawnością fizyczną, organizacyjną, zdolnością do pracy w zespole, a także konkretnymi umiejętnościami, takimi jak: wspinaczka, strzelectwo, ratownictwo medyczne, marszobieg na orientację, przeprawa przez rzekę i wiszący most.

   

  Uroczysty finał Turnieju odbył się na dziedzińcu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W uroczystości uczestniczyli, m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, dowództwo formacji mundurowych oraz przedstawiciele władz Uczelni. (ZOBACZ FOTORELACJĘ)

  W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce i tytuł najlepszej klasy mundurowej wywalczyli Dawid Hrabia i Dawid Stach z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Zwycięzcy otrzymali  szczerbiec ze złotą rękojeścią, będący repliką miecza Królów Polskich oraz dwa Złote Indeksy WSB, gwarantujące bezpłatne studia w ramach oferty Centrum Edukacji i Bezpieczeństwa Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

  Drugie miejsce zdobył Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, w składzie Mateusz Jopek i Karol Mitręga. Nagroda to szczerbiec - replika miecza królów polskich oraz srebrny indeks

  Trzecie miejsce przypadło natomiast Zespołowi Szkół im. prof. Roman Gostkowskiego w Łazach:  Bartoszowi Dorobiszowi i Dominikowi Nesce, którzy w nagrodę otrzymali Szablę Oficerską wzór 21 oraz Brązowy Indeks WSB (semestr bezpłatnych studiów w ramach oferty Centrum Edukacji i Bezpieczeństwa Służb Mundurowych WSB).

  Czwarta edycja Turnieju Klas o Profilu Mundurowym cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mediów:

  Szturm na ogrodzieniecki zamek, nocna przeprawa na linie nad nurtem rzeki, spływ tratwą, którą najpierw trzeba samodzielnie zbudować, udzielenie pierwszej pomocy rannym towarzyszom. To tylko część konkurencji, w których zmagało się blisko 50 drużyn z całej Polski podczas IV Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym, organizowanego Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Do udziału w tegorocznej edycji wydarzenia, która odbyła się w dniach 15-17 kwietnia br. zgłosiła się rekordowa ilość uczestników z terenu całego kraju.

  TELEWIZJA:

  • TVS
  • TVN24
  • TVP KATOWICE 

  PRASA:

  • DZIENNIK ZACHODNI

  Portale internetowe:

  • WWW.PILICZANIE.PL
  • BEDZIN.NASZEMIASTO.PL
  • WIRTUALNE JASŁO.PL
  • MGOK.OGRODZIENIEC.PL
  • STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU
  • GMINA-KLUCZE.PL
  • OCHRONIARZ Ogólnopolski Magazyn Zawodowców
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI WILCZEJ
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWYM ŻMIGRODZIE
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. R. GOSTKOWSKIEGO W ŁAZACH
  • Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
 • Regulamin

  REGULAMIN

  IV TURNIEJU KLAS O PROFILU MUNDUROWYM


  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  IV Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym, zwany dalej „turniejem” organizowany jest przez Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych działające w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
  Za techniczną stronę organizacji turnieju odpowiada firma „Team Builders International”.
  Turniej odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2015 roku na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w miejscowościach Bydlin, Krzywopłoty oraz Ogrodzieniec.
  Celem turnieju jest najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej  przygotowującej potencjalnych kandydatów do służb mundurowych.
  Konkurencje rozgrywane w turnieju obejmują aktywności z obszaru tzw. sportów wymagających  ponadprzeciętnych umiejętności, mają charakter pracy zespołowej i wymagają od uczestników wykazania się odpornością fizyczną i psychiczną, a także umiejętności podejmowania szybkich decyzji, pracy zespołowej oraz radzenia sobie 
  w sytuacjach trudnych. Konkurencje odbywają się niemal bez przerwy, w każdych warunkach atmosferycznych.
   

  II. WARUNKI UDZIAŁU W TURNIEJU

  Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  W turnieju mogą wziąć udział drużyny 2-osobowe (żeńskie, męskie oraz mieszane), które zarejestrowały się na stronie internetowejwww.wsb.edu.pl/turniej oraz uiściły opłatę startową do dnia 15.03.2015 r.
  Opłata startowa wynosi:
  100 PLN dla każdego zawodnika biorącego udział w turnieju;
  150 PLN dla każdego opiekuna drużyny;
  w przypadku, gdy szkoła wystawi dwie drużyny koszt uczestnictwa w turnieju dla opiekuna wynosi 100 PLN.
  Każda szkoła może wystawić maksymalnie 2 drużyny. W uzasadnionych przypadkach organizator dopuszcza możliwość wystawienia większej ilości drużyn z jednej szkoły.
  Każda drużyna musi posiadać opiekuna (pracownika szkoły lub rodzica jednego z zawodników), który będzie obecny przez cały czas trwania turnieju (w przypadku wystawienia większej ilości drużyn z jednej szkoły opiekunem wszystkich drużyn może być ta sama osoba).
  Każdy z uczestników turnieju musi posiadać zaświadczenie medyczne z wpisem „zdrowy – brak przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowych o dużym wysiłku” lub książeczki zdrowia sportowca;
  Niepełnoletni uczestnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody rodziców do uczestnictwa w turnieju;
  O zakwalifikowaniu drużyny do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
   

  III. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

  Uczestnicy turnieju zobowiązani są do posiadania następującego wyposażenia indywidualnego.

  odzież dostosowana do pory roku oraz do panujących warunków atmosferycznych;
  menażka + łyżka, widelec, nóż;
  rękawice;
  obuwie sportowe i trekkingowe;
  plecak;
  karimata + śpiwór;
  butelki/manierki na wodę;
  spodnie (najlepiej wojskowe) w ilości 2 sztuk;
  3 metry linki;
  zapałki lub krzesiwo;
  kompas;
  latarka + dodatkowy komplet baterii;
  ważna legitymacja szkolna.
   

  IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA TURNIEJU

  Podczas trwania turnieju uczestnik zobowiązuje się nie spożywać alkoholu oraz środków odurzających. Uczestnik ma świadomość, że złamanie tego zakazu skutkuje dyskwalifikacją całego zespołu, zniesieniem działania ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną.
  Uczestnik zobowiązany jest do posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju.
  Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa podanych przez instruktorów oraz kierowania się zdrowym rozsądkiem podczas sytuacji nieprzewidzianych scenariuszem programu, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczestników.
  Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać godzin podanych w harmonogramie turnieju. Jeśli o ustalonej godzinie brakuje uczestnika drużyny, drużyna startuje do konkurencj w osłabieniu lub poddaje konkurencję walkowerem.
  Zespoły składają się z 2 uczestników. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w I dniu turnieju. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie turnieju.
  Zespoły uczestniczą w turnieju pod podaną nazwą własną zespołu. Nazwę zespołu należy zgłosić najpóźniej w momencie rejestracji w I dniu turnieju.
  Uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku oraz sprzętu zapewnionego przez organizatora. Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
  Uczestnicy zobowiązani są do dbania o sprzęt zapewniony przez organizatora. Jeśli sprzęt zostanie zgubiony lub zniszczony organizator ma prawo obciążyć kosztem sprzętu drużynę, która jest odpowiedzialna za jego zniszczenie.
   
  V. ZASADY KLASYFIKACJI

  Ukończenie turnieju: kryterium klasyfikacji zespołów są punkty zdobyte w poszczególnych konkurencjach.
  Rezygnacja z udziału w turnieju: W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika, zespół zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organizatorów.
  Dozwolone jest wycofanie się tylko z jednej konkurencji zespołu lub zawodnika. Skutkuje to utratą punktów za tę konkurencję. Odmowa udziału w kolejnej konkurencji przez zespół czy zawodnika, oznacza rezygnację z turnieju.
  Dyskwalifikacja: organizator zastrzega sobie prawo wycofania uczestnika z turnieju
  w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

  VI. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

  Zapewnienie uczestnikom niezbędnego sprzętu podczas rozgrywania turnieju.
  Zapewnienie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.
  Zapewnienie samochodów terenowych niezbędnych do zabezpieczenia konkurencji organizowanych w trudnym terenie.
  Zapewnienie zabezpieczenia medycznego.
  Objęcie ubezpieczeniem NNW uczestników podczas trwania turnieju.
  Zapewnienie transportu dla uczestników podczas I, II, III trwania turnieju.
  Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników oraz opiekunów podczas trwania turnieju.
   

  VII. BEZPIECZEŃSTWO

  Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.
  Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora.
  Podczas odprawy zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
  Każdy zespół musi posiadać w trakcie trwania turnieju przynajmniej jeden sprawny telefon komórkowy.
  Każdy zawodnik składa pisemne oświadczenie, iż bierze pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, wypadki, urazy, kontuzje i nie będzie rościć żadnych pretensji oraz odszkodowań wobec organizatorów turnieju.
  Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
  W konsekwencji nieudzielenia pierwszej pomocy (również osobie z przeciwnego zespołu) zawodnik lub zespół zostanie zdyskwalifikowany.
  Jeśli zawodnik lub zespół udzieli pomocy innej drużynie i wpłynie to na wynik rozgrywanej konkurencji, zespół może otrzymać bonus czasowy lub punktowy od organizatorów.
   

  VIII. ZASADY KLASYFIKACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

  Szczegółowe zasady punktacji poszczególnych konkurencji zostaną podane wkrótce.


  IX. NAGRODY

  Władze Uczelni ufundowały następujące nagrody dla zwycięskich drużyn:
  I miejsce  – zwycięska drużyna otrzyma przechodni miecz, informujący 
  o prestiżowym tytule najlepszej klasy o profilu mundurowym w Polsce oraz dwa „złote indeksy WSB” na bezpłatne studia I-go stopnia w ramach oferty Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
  II miejsce  – dwa „srebrne indeksy WSB” na bezpłatne 2 semestry studiów I-go stopnia w ramach oferty Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
  III miejsce - dwa „brązowe indeksy WSB” na bezpłatny 1 semestr studiów I-go stopnia w ramach oferty Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
  Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.
  Organizator przewiduje ufundowanie dodatkowej nagrody w kategorii „Najlepsza drużyna żeńska”.
   

   X. PROTESTY

  Pisemne protesty mogą być wnoszone przez opiekunów zespołów do sędziego głównego konkurencji oraz sędziego głównego zawodów przez pół godziny od zakończeniu danej konkurencji.
  Sędzia główny konkurencji przed rozstrzygnięciem protestu może zasięgnąć opinii zespołu ekspertów.
  Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie 
  oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastrzega się dla organizatora turnieju.

 • Program

  PROGRAM IV OGÓLNOPOLSKIEGO
  TURNIEJU KLAS O PROFILU MUNDUROWYM

  POBIERZ

 • Patroni

  Zobacz patronów IV edycji Turnieju Klas o Profilu Mundurowym 2015
  O Patronat Honorowy poproszono:

  • MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
  • KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
  • KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY POŻARNEJ
  • KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
  • INSPECJA TRANSPORTU DROGOWEGO
  • ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
  • SZTAB WOJSKOWY W KATOWICACH
  • KOMENDA WOJEÓWDZKA POLICJI W KATOWICACH
  • WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH
  • GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
 • Wyniki

  Zobacz wyniki IV edycji Turnieju Klas o Profilu Mundurowym 2015

  KLASYFIKACJA GENERALNA IV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KLAS O PROFILU MUNDUROWYM

   

  Miejsce Nr drużyny Punktacja za poszczególne dni Suma punktów
  I II III
  1 29 181 285 67 533
  2 15 157 292 48 497
  3 41 157 267 48 472
  4 9 159 267 36 462
  5 17 123 288 49 460
  6 35 130 270 40 440
  7 36 164 234 34 432
  8 33 120 257 54 431
  9 10 137 239 47 423
  10 40 136 233 27 396
  11 44 167 196 28 391
  12 19 138 200 45 383
  13 20 125 223 32 380
  14 21 154 201 25 380
  15 3 110 207 46 363
  16 8 135 186 38 359
  17 37 114 228 16 358
  18 25 121 204 31 356
  19 34 113 195 29 337
  20 5 133 184 19 336
  21 22 98 199 37 334
  22 27 98 221 15 334
  23 38 78 209 43 330
  24 30 86 191 44 321
  25 46 89 178 31 298
  26 11 72 193 28 293
  27 26 97 166 28 291
  28 4 91 142 51 284
  29 31 54 192 36 282
  30 47 72 193 16 281
  31 13 96 160 20 276
  32 23 46 189 37 272
  33 48 99 128 44 271
  34 28 94 140 33 267
  35 1 113 135 13 261
  36 24 82 148 26 256
  37 32 87 143 22 252
  38 2 80 124 32 236
  39 18 81 119 26 226
  40 12 53 151 19 223
  41 45 71 120 32 223
  42 39 27 168 18 213
  43/47 42 47 137 27 211
  44 16 48 132 23 203
  45 6 62 89 44 195
  46 14 73 0 4 77
  47 7 0 0 0 0
  48 43 0 0 0 0

   

  KLASYFIKACJA DRUŻYN ŻEŃSKICH IV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJ KLAS O PROFILU MUNDUROWYM

  Miejsce Nr drużyny Punktacja za poszczególne dni Suma punktów
  I II III
  1 30 86 191 44 321
  2 11 72 193 28 293
  3 47 72 193 16 281
  4 2 80 124 32 236
  5 12 53 151 19 223
  6 16 48 132 23 203
  7 6 62 89 44 195

    

  KLASYFIKACJA DRUŻYN MIESZANYCH  IV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KLAS O PROFILU MUNDUROWYM

   

  Miejsce Nr drużyny Punktacja za poszczególne dni Suma punktów
  I II III
  1 37 114 228 16 358
  2 25 121 204 31 356
  3 27 98 221 15 334
  4 45 71 120 32 223
  5 39 27 168 18 213
 • Opisy konkurencji

  Zobacz opis konkurencji IV edycji Turnieju Klas o Profilu Mundurowym 2015

  1. Bieg Rzeźnika -konkurencja indywidualna: Konkurencja polega na jak najszybszym podbiegu pod wzniesienie. Podbieg realizowany jest wielokrotnie. Każdorazowo zawodnicy, którzy dobiegają na metę jako ostatni odpadają z rywalizacji.
  2. Gujana - konkurencja zespołowa: Zadanie polega na pokonaniu spejclnego toru z "rannym" kolegą (zawodnik niesiony na noszach przygotowanych przez uczestników turnieju) w jak najkrótszym czasie. Tor składa się z wielu elementów utrudniających realizację konkurencji (przeszkody wodne, terenowe).
  3. Ponton - konkurencja zespołowa: Zespół ma za zadanie jak najszybsze pokonanie przeszkody wodnej z wykorzystaniem pontonu specjalistycznego.
  4. Team - konkurencja zespołowa: Zadanie polega na odnalezieniu Symbolu ukrytego w lesie. Symbol składa się z trzech oddzielnych elementów ukrytych w trzech, róznych miejscach. Ponadto dostęp do każdej części jest utrudniony różnymi rodzajami przeszkód mnaturalnych i niespodzianek. Zadanie wykonane jest wówczas kiedy wszystkei elementy symbolu i wszyscy uczestnicy znajdą się w tzw. bazie -miejscu gdzie kończy sięćwiczenie.
  5. Tratwa - konkurencja zespołowa: Zespoły otrzymują beczki, liny, żerdzie oraz materiały podręczne. Zadanie polega na jak najszybszym zbudowaniu tratwy i przeprawieniu się przez przeszkodę wodną.
  6. Na trawersie - konkurencja indywidualna: Konkurencja polega na pokonaniu trawersu linowego (mostu linowego) zawieszonego na dużej wysokości w jak najkrótszym czasie.
  7. Szturm na zamek - konkurencja indywidualna: Zadanie polega na wspięciu się na mury zamku po 2 drabinach w jak najkrótszym czasie.
  8. Ratownictwo medyczne - konkurencja zespołowa: Konkurencja polega na prawidłowym udzielenio pierwszej pomocy przedmedycznej.
  9. Marszobieg na orientację - konkurencja indywidualna: Konkurencja polega na pokonaniu trasy ok. 10 km w terenie, z uwzględnieniem punktów kontrolnych określonych na podstawie kompasu i mapy.
  10. Strzelanie - konkurencja indywidualna
  11. Przeprawa linowa - konkurencja zespołowa: Zadaniem grupy jest przeprawienie się na linach przez przeszkodę terenową. Grupa ma wymyślić i zrealizować bezpieczną przeprawę linową w jak najkrótszym czasie.
  12. Tor przeszkód - konkurencja zespołowa: Zadanie polega na zespołowym pokonaniu specjalnego toru przeszkód, który składa się z systemu parkurów.
  13. Pajęczyna - konkurencja zespołowa: Zadaniem grupy jest przedostanie się przez specjalną sieć uplecioną z lin. Podczas przechodzenia przez sieć nikt i nic nie może jej dotknąć. Jeśli nastąpi dotknięcie, osoba przechodząca wraca, a otwór jest zamknięty przez trenera. Jeżeli osoba pokona otwór bez jego dotykania, otwór zostaje zamkniety przez trenera i nie może być powtórnie użyty.