Specjalność

MENEDŻER FINANSOWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE | CIESZYN

Tryb: Stacjonarne Zapisz się
Tryb: Niestacjonarne Zapisz się

Kompleksowa wiedza na temat mechanizmów finansowych oraz zasad podejmowania decyzji w obszarze finansów jest niezbędna w zarządzaniu wszystkimi instytucjami i przedsiębiorstwami, stąd też obok głównych księgowych coraz częściej poszukiwani są specjaliści posiadający wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie opracowywania i realizacji strategii finansowej, wdrażania nowoczesnych rozwiązań i koordynowania działań finansowych organizacji. Kompetencje menedżera finansowego obejmują między innymi analizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, opracowywanie planów finansowych i sprawozdań, identyfikowanie czynników ryzyka finansowego oraz kontrolę realizacji planów i strategii finansowej.

 • Czego się nauczysz

  • rachunkowości w tym decyzyjnych modeli rachunku kosztów w przedsiębiorstwie,
  • zasad wyceny składników majątkowych i kapitałowych oraz pozycji wynikowych,
  • regulacji prawnych i zasad dotyczących sprawozdawczości finansowej,
  • sporządzania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa,
  • oceny szans i zagrożeń wynikających z działalności przedsiębiorstwa na rynkach finansowych,
  • oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
  • zasad i metod analizy finansowej przedsiębiorstwa,
  • wykorzystania wybranego informatycznego systemu księgowego oraz systemu wspomagania zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.
 • Uczymy praktycznie

  Program studiów koncentruje się na praktycznych umiejętnościach menedżera finansowego. Stąd też prowadzącymi zajęcia w ramach specjalności są praktycy – główni księgowi, biegli rewidenci oraz menedżerowie działów finansowych organizacjach. Specjalność umożliwia studentom zdobycie szerokiej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, prawa gospodarczego oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie finansami.

  Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności podejmowania decyzji, opracowywania propozycji działań i rozwiązań dotyczących finansów z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka i konsekwencji finansowych dla organizacji. Absolwenci wyposażeni są w wiedzę dotyczącą nowych trendów i prognoz w zakresie finansów.

  Program specjalności obejmuje zagadnienia przygotowujące do zarządzania finansami w instytucjach i przedsiębiorstwach. Absolwenci specjalności mogą podjąć zatrudnienie w działach finansowych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.

  W ramach specjalności studenci uzyskują umiejętności w zakresie obsługi systemu finansowo-księgowego OPTIMA firmy COMARCH, które przygotowują do uzyskania certyfikatu znajomości systemu.

  Absolwent specjalności jest przygotowany do uzyskania I stopnia kwalifikacji (Księgowy) Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 • Program specjalności

   

  • Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Problemy wyceny w rachunkowości
  • Planowanie i budżetowanie
  • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  • MSSF w kształtowaniu obrazu finansowego przedsiębiorstwa
 • Opłaty

   

  Studia menedżerskie - studia I stopnia Semestr 1 rata miesięczna Semestr 2 rata miesięczna Semestr 3-4 rata miesięczna Semestr 5-6 rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł - - -


  * Wsparcie na starcie - obniżone czesne dla studentów studiów stacjonarnych przez pierwsze dwa semestry studiów

 • Skorzystaj z bonifikaty

  Rozpoczynając studia I stopnia w Akademii WSB możesz skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek i promocji. Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie!

  Bonifikaty Wpisowe Bonifikata Łączna bonifikata
  Absolwenci partnerskich szkół ponadgimnazjalnych i policealnych – na podstawie podpisanych umów o współpracy z Akademią WSB. 0 zł
  400 zł
  310 zł 710 zł
  Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest obecnie studentem lub słuchaczem Akademii WSB, bądź jednocześnie podejmują naukę 0 zł
  400 zł
  310 zł 710 zł
  Dzieci absolwentów Akademii WSB (należy przedstawić dyplom ukonczenia studiów lub świadectwo studiów podyplomowych rodzica). 0 zł
  400 zł
  310 zł 710 zł
  Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne, Straż Ochrony Kolei, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Leśna, Ochotnicza Straż Pożarna) – należy przedstawić legitymację służbową lub zaświadczenie. 0 zł
  400 zł
  310 zł 710 zł
  Osoby rozpoczynające studia I-go stopnia w wieku 45 lat i więcej. 0 zł
  400 zł
  310 zł 710 zł

  Studia dzienne za 100 zł miesięcznie - bonifikata w ramach programu "Wsparcie na starcie

  Rozpocznij dofinansowane dzienne studia  w ramach programu „Wsparcie na starcie”. W ramach projektu czesne na I roku studiów wynosi TYLKO 100 zł miesięcznie! Już teraz wybierz interesujący Cię kierunek studiów, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym Uczelni i zarezerwuj sobie miejsce w programie! Na kierunku Kosmetologia bonifikata dotyczy tylko I semestru.

  Studia zaoczne - "Im wcześniej tym taniej"

  Bonifikata "Im wcześniej tym taniej" dla kandydatów na studia I stopnia niestacjonarne/zaoczne 

  Zarejestruj się na studia I stopnia w trybie zaocznym.niestacjonarnym do 15 czerwca 2021 r i skorzystaj ze zniżki w wysokości 710 zł (wpisowe gratis + jedna rata czesnego gratis – (V rata czesnego standardowo płatna do 5 stycznia 2022 r.) 

  Zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

  Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5% przez cały okres studiów

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji