A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

MENEDŻER FINANSOWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 

Menedżer finasowy w przedsiębiorstwie - studia I stopnia licencjackie w Cieszynie

Zapraszamy na studia w Cieszynie, które łączą wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości

Kompleksowa wiedza na temat mechanizmów finansowych oraz zasad podejmowania decyzji w obszarze finansów jest niezbędna w zarządzaniu wszystkimi instytucjami i przedsiębiorstwami, stąd też obok głównych księgowych coraz częściej poszukiwani są specjaliści posiadający wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie opracowywania i realizacji strategii finansowej, wdrażania nowoczesnych rozwiązań i koordynowania działań finansowych organizacji.

Kompetencje menedżera finansowego obejmują między innymi analizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, opracowywanie planów finansowych i sprawozdań, identyfikowanie czynników ryzyka finansowego oraz kontrolę realizacji planów i strategii finansowej.

 • Czego się nauczysz

  Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie - jakie to studia?

  Akademia WSB w Cieszynie oferuje specjalność Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie w trybie praktycznym. Dzięki temu w trakcie studiów nauczysz się:

  • rachunkowości w tym decyzyjnych modeli rachunku kosztów w przedsiębiorstwie,
  • zasad wyceny składników majątkowych i kapitałowych oraz pozycji wynikowych,
  • regulacji prawnych i zasad dotyczących sprawozdawczości finansowej,
  • sporządzania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa,
  • oceny szans i zagrożeń wynikających z działalności przedsiębiorstwa na rynkach finansowych,
  • oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
  • zasad i metod analizy finansowej przedsiębiorstwa,
  • wykorzystania wybranego informatycznego systemu księgowego oraz systemu wspomagania zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.

  Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie to specjalność realizowana w ramach kierunku Studia menedżerskie

 • Uczymy praktycznie

  Rachunkowość i finanse w ujęciu menedżerskim 

  Program studiów koncentruje się na praktycznych umiejętnościach menedżera finansowego. Stąd też prowadzącymi zajęcia w ramach specjalności są praktycy – główni księgowi, biegli rewidenci oraz menedżerowie działów finansowych organizacjach. Specjalność umożliwia studentom zdobycie szerokiej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, prawa gospodarczego oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie finansami.

  Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności podejmowania decyzji, opracowywania propozycji działań i rozwiązań dotyczących finansów z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka i konsekwencji finansowych dla organizacji. Absolwenci wyposażeni są w wiedzę dotyczącą nowych trendów i prognoz w zakresie finansów.

  Program specjalności obejmuje zagadnienia przygotowujące do zarządzania finansami w instytucjach i przedsiębiorstwach. Absolwenci specjalności mogą podjąć zatrudnienie w działach finansowych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.

  W ramach specjalności studenci uzyskują umiejętności w zakresie obsługi systemu finansowo-księgowego OPTIMA firmy COMARCH, które przygotowują do uzyskania certyfikatu znajomości systemu.

  Absolwent specjalności jest przygotowany do uzyskania I stopnia kwalifikacji (Księgowy) Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 • Program specjalności

  Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie - wybrane przedmioty

  • Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Problemy wyceny w rachunkowości
  • Planowanie i budżetowanie
  • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  • MSSF w kształtowaniu obrazu finansowego przedsiębiorstwa
 • Opłaty

  Studia menedżerskie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł   280 zł* 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów. 

 • Skorzystaj z bonifikaty

  Bonifikata terminowa - im wcześniej - tym taniej

  Specjalna bonifikata w opłatach czesnego dla rozpoczynających studia I stopnia w trybie niestacjonarnym.zaocznym, której wysokość jest uzależniona od terminu, kiedy złożysz dokumenty na studia. Im wcześniej podejmiesz decyzję o złożeniu niezbędnych dokumentów na studia, tym bonifikata będzie wyższa. Zniżka odliczana jest od opłaty za V miesiąc w pierwszym semestrze nauki.

  Aktualnie obowiązująca bonifikata:

  300 zł zniżki oraz wpisowe warości 400 zł gratis

  Zarejestruj się na studia I stopnia w trybie zaocznym/niestacjonarnym do 30 czerwca 2024 r. i skorzystaj ze zniżki w łącznej wysokości do 700 zł (wpisowe gratis + zniżka - 300 zł w V racie czesnego, która standardowo jest płatną do 5 stycznia 2025 r.). 

  Sprawdź pozostałe bonifikaty - wybierz najkorzystniejszą dla siebie

   

  Bonifikaty dla rozpoczynających studia I stopnia w trybie niestacjonarnym/zaocznym Wpisowe Bonifikata Łączna bonifikata
  Absolwenci partnerskich szkół średnich i policealnych – na podstawie podpisanych umów o współpracy z Akademią WSB. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest obecnie studentem lub słuchaczem Akademii WSB, bądź jednocześnie podejmują naukę 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne) – należy przedstawić stosowny dokument. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Osoby rozpoczynające studia I-go stopnia/jednolite magisterskie w wieku 50 lat i więcej. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł

   

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się.

  • Studia dzienne za 280 zł miesięcznie - bonifikata w ramach programu "Wsparcie na starcie

   Studia dzienne za 280 zł miesięcznie - bonifikata w ramach programu "Wsparcie na starcie

   Wspieramy naszych studentów na wiele sposobów, także finansowo. Dla studentów, którzy wybiorą studia stacjonarne/dzienne w Akademii WSB  miesięczne  w I semestrze czesne wynosi tylko 280 zł. Jest to możliwe dzięki projektowi „Wsparcie na starcie”. Już teraz wybierz interesujący Cię kierunek studiów, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym Uczelni i zarezerwuj sobie miejsce w programie! 

   Do rezerwacji nie jest wymagane świadectwo maturalne. Wypełnij w systemie rekrutacyjnym wszystkie wymagane dane osobowe, wgraj skan świadectwa ukończenia szkoły i dokonaj wpłaty opłaty rekrutacyjnej 107 zł

   Bonifikata obowiązuje dla osób, które zarejestrują się na studia tylko do 14 lipca 2024 r. 

  Zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

  Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5% przez cały okres studiów. Aby skorzystać ze zniżki należy w biurze rekrutacji przedstawic ważną "Kartę Dużej Rodziny" a następnie powtarzać to na początku każdego kolejnego semestru studiów