A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

O konferencji

PATRONAT HONOROWY

JM REKTOR AKADEMII WSB
dr hab. Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ prof. AWSB

TERMIN KONFERENCJI

5 czerwca 2021 roku

CEL KONFERENCJI

Szanowni Państwo, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w I Konferencji Naukowej Doktorantów nt. Wybrane problemy badań bezpieczeństwa, organizowanej przez Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. 

Konferencję uświetni: 

Wystąpienie Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie nadbryg. dra inż. Mariusza Feltynowskiego, który wygłosi wykład pt. „Doświadczenia Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych w Nepalu”. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchają również wykładu nt. „Bezpieczeństwo jako prawdopodobieństwo przetrwania” który wygłosi prof. dr hab. Artur Gruszczak, Członek Rady Doskonałości Naukowej, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ, członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. 

Celem konferencji jest umożliwienie młodym naukowcom rozwinięcia swoich pasji, zainteresowań oraz wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Konferencja ma również na celu stworzenie płaszczyzny integracji środowisk doktoranckich umożliwiającej współpracę, wymianę poglądów i doświadczeń, a także przedstawienie wyników własnych badań doktorantów, prowadzonych w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie.

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI KONFERENCJI:

Minione dwie dekady dwudziestego pierwszego wieku przyniosły wiele zdarzeń, które wydawałoby się, nie mogły lub nie powinny się zdarzyć. Początek dwudziestego pierwszego wieku to tragiczna w skutkach seria ataków terrorystycznych, przeprowadzonych 11 września 2001 roku na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Minione lata przyniosły także inne niebezpieczeństwa m. in. ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach finansowych i bankowych w latach 2008-2009, kolejne konflikty zbrojne w Gruzji czy na Ukrainie spowodowały, że jawiąca się przez wiele lat jako oaza wspólnych wartości, wspólnej gospodarki i spokoju Europa, ponownie dostrzegła zagrożenia wynikające z rywalizacji państw o wpływy w Europie Wschodniej. Arabska wiosna, konflikt w Libanie, wojna domowa w Libii i w Syrii, doprowadziły do zwiększonej migracji ludności z krajów arabskich do Europy. Po tych dwóch trudnych dekadach wydawało się, że społeczeństwa mogą odetchnąć i cieszyć się spokojną i niezakłóconą egzystencją, ale niestety rzeczywistość przygotowała kolejne doświadczenie dla całej społeczności międzynarodowej. To już minął rok od czasu kiedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, który prowadzi do rozwinięcia się choroby nazwanej COVID-19. Pomimo podjętych w skali światowej działań w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się pandemii, nie udało się uniknąć jej skutków. Coraz częściej jesteśmy zaskakiwani nowymi zagrożeniami, które mimo postępu nauki bez przerwy się pojawiają. Powyższe wydarzenia powodują, że świat wokół nas ponownie się zmienia, zmienia się także myślenie o tym co ważne i co istotne. Nie ulega wątpliwości, że w powyższych procesach, powinni uczestniczyć ludzie nauki, a szczególnie młodzi naukowcy, którzy w swoich pracach podejmują problematykę związaną z bezpieczeństwem, tak w wymiarze militarnym jak i niemilitarnym. Konferencja zawsze była doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązania kontaktów zarówno naukowych, jak i społecznych, zachęcających młodych naukowców do dalszej współpracy.

Organizatorzy konferencji zachęcają do pochylenia się nad następującymi obszarami:

  • wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz narodowego,
  • bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • bezpieczeństwo społeczne,
  • systemy ratownicze.

Licząc na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, zapraszamy do zgłaszania referatów konferencyjnych, zarówno przeglądowych, jak i badawczych. W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która zostanie  wydana po konferencji.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI

online przy wykorzystaniu platformy ZOOM

Koszt udziału: bezpłatna