A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

ADMINISTRACJA - STUDIA II STOPNIA

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

 • CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

  • zaawansowanej analizy, interpretacji oraz projektowania strategii działań w administracji;
  • rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania, jak również przewidywania skutków planowanych działań;
  • mikro - i makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji administracji publicznej;
  • rozwiązywania problemów natury prawnej z zachowaniem zasad etyki zawodowej;
  • działań i uprawnień instytucji wchodzących w skład władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w kontekście prawa UE.

  Program studiów na kierunku Administracja koncentruje się wokół nauk o państwie i prawie, a przedmioty prawnicze prowadzone są przez praktyków – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników. Ideą programu studiów administracyjnych jest to, aby ich absolwent był cenionym i wartościowym pracownikiem zarówno dla sektora administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

  Akademia WSB jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji zrzeszonego w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, natomiast Jej Magnificencja Rektor Akademii WSB pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, co potwierdza wysoki poziom jakości kształcenia.

 • PROGRAM STUDÓW

  Studia II-go stopnia (4 semestry). Uzyskiwany tytuł zawodowy: magister.

  Wybrane przedmioty w ramach treści podstawowych:

  • karnoprawna ochrona instytucji publicznych,
  • działalność gospodarcza samorządu terytorialnego,
  • administrategia i przywództwo w administracji publicznej,
  • prawo administracyjne - część szczególna.

  Wybrane przedmioty w ramach treści kierunkowych:

  • ochrona danych osobowych w administracji publicznej,
  • system ochrony prawnej w UE,
  • finansowanie administracji publicznej,
  • sądowa kontrola administracji,
  • postępowanie egzekucyjne w administracji.

  Wybrane przedmioty w ramach kierunku prowadzone są w języku angielskim:

  • business administration,
  • european integration and european law.
 • UCZYMY PRAKTYCZNIE

  Akademia WSB kształci otwartych na wyzwania absolwentów potrafiących dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. Program studiów łączy treści teoretyczne z treściami specjalizacyjnymi, pozwalającymi wyposażyć absolwentów w praktyczne umiejętności wpisujące się w oczekiwania rynku pracy. Program ten gwarantuje studentom możliwość zdobywania szerokiej wiedzy nie tylko o charakterze ogólnym ale przede wszystkim wiedzy wysoce specjalistycznej. Powyższe osiągane jest poprzez udział w różnych formach kształcenia, obejmujących nie tylko wykłady i ćwiczenia audytoryjne, ale także zajęcia laboratoryjne, warsztaty, gry symulacyjne, projekty, spotkania z praktykami oraz wizyty studyjne.

  Partnerzy zewnętrzni biorą czynny udział w przygotowaniu, opiniowaniu i realizacji programu studiów na kierunku Administracja, ponieważ w Akademii WSB zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki. Wśród naszych ekspertów są m.in. Tadeusz Donocik, polski prawnik, działacz samorządu gospodarczego, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; dr Anna Kowalska, menedżer ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi PZU; Małgorzata Litwa, Dyrektor Bank Zachodni WBK; dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Aleksandra Podgórniak-Musil, Prezes Górnośląskiego Koła PT TEPIS; Adam Suliga, Ekspert Polskiej Izby Handlu.

  Akademia WSB współpracuje z instytucjami, takimi jak Urząd Miejski w Będzinie, Urząd Miasta Czeladź, Urząd Gminy Psary, Urząd Miasta Sławkowa, Urząd Gminy Wojkowice, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Iron VR S.A. w Chorzowie, Carbon Studio S.A. w Chorzowie, EQ System Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, NET-O-LOGY Sp. z o.o., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Areszt Śledczy w Częstochowie, Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej, Kancelaria Notarialna Maciążek-Ulanowska Lidia Rzadkowska Agnieszka Notariusze S.C., Urząd Gminy Mierzęcice, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, w których studenci mają możliwość realizowania praktyk i stażów.

 • REKOMENDACJE

  Program kształcenia na kierunku administracja koncentruje się wokół nauk o państwie i prawie, a przedmioty prawnicze prowadzone są przez praktyków – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników. W ramach kierunku funkcjonują różne specjalności, w tym e-administracja, która pozwala zdobyć wiedzę w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii i oprogramowania. Obserwując rosnącą otwartość administracji publicznej na informatyczne narzędzia do realizacji postępowań administracyjnych – cieszę się, że Akademia WSB, tworząc program nauczania na tym kierunku, umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Ideą programu studiów administracyjnych pozostaje to, aby ich absolwent był cenionym i wartościowym pracownikiem zarówno dla sektora administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

  Mgr Łukasz Staszel
  wykładowca Akademii WSB, świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców z różnych branż, w tym przedsiębiorców zagranicznych

   

 • Opłaty

  Administracja II stopnia  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł  280 zł*   230 zł** 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Bonifikata na I semestr studiów.

  ** Dla Absolwentów WSB