A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

  Celem specjalności Administracja publiczna jest przygotowanie studentów do pracy w administracji rządowej, samorządowej i do sprostania wyzwaniom stojącym przed współczesnym korpusem urzędniczym. Absolwent tej specjalności pozna zasady regulujące funkcjonowanie administracji państwowej, niezbędne do prawidłowego rozumienia i analizowania informacji związanych z funkcjonowaniem systemu administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, a także do rozwiązania problemów praktycznych z zakresu administracji publicznej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i e-administracji.

  Absolwent specjalności Administracja publiczna będzie przygotowany w szczególności w jednostkach administracyjnych organów państwowowych i gospodarczych samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województw.

 • UCZYMY PRAKTYCZNIE

  Akademia WSB kształci otwartych na wyzwania absolwentów potrafiących dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. Program studiów łączy treści teoretyczne z treściami specjalizacyjnymi, pozwalającymi wyposażyć absolwentów w  praktyczne umiejętności wpisujące się w oczekiwania rynku pracy. Program ten gwarantuje studentom możliwość zdobywania szerokiej wiedzy nie tylko o charakterze ogólnym ale przede wszystkim wiedzy wysoce specjalistycznej. Powyższe osiągane jest poprzez udział w różnych formach kształcenia, obejmujących nie tylko wykłady i ćwiczenia audytoryjne, ale także zajęcia laboratoryjne, warsztaty, gry symulacyjne, projekty, spotkania z praktykami oraz wizyty studyjne.

  Partnerzy zewnętrzni biorą czynny udział w przygotowaniu, opiniowaniu i realizacji programu studiów na kierunku Administracja, ponieważ w Akademii WSB zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki. Wśród naszych ekspertów są m.in. Tadeusz Donocik, polski prawnik, działacz samorządu gospodarczego, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; dr Anna Kowalska, menedżer ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi PZU; Małgorzata Litwa, Dyrektor Bank Zachodni WBK; dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Aleksandra Podgórniak-Musil, Prezes Górnośląskiego Koła PT TEPIS; Adam Suliga, Ekspert Polskiej Izby Handlu.

  Akademia WSB współpracuje z instytucjami, takimi jak Urząd Miejski w Będzinie, Urząd Miasta Czeladź, Urząd Gminy Psary, Urząd Miasta Sławkowa, Urząd Gminy Wojkowice, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Iron VR S.A. w Chorzowie, Carbon Studio S.A. w Chorzowie, EQ System Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, NET-O-LOGY Sp. z o.o., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Areszt Śledczy w Częstochowie, Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej, Kancelaria Notarialna Maciążek-Ulanowska Lidia Rzadkowska Agnieszka Notariusze S.C., Urząd Gminy Mierzęcice, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, w których studenci mają możliwość realizowania praktyk i stażów.

 • PROGRAM SPECJALNOŚCI

  Przykładowe przedmioty realizowane w ramach treści specjalnościowych:

  • resjetry publiczne,
  • administracja podatkowa,
  • administracja wobec praw człowieka i obywatela,
  • fundusze w administracji publicznej,
  • odpowiedzialność administracyjno-karna.
 • REKOMENDACJE

  Program kształcenia na kierunku administracja koncentruje się wokół nauk o państwie i prawie, a przedmioty prawnicze prowadzone są przez praktyków – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników. W ramach kierunku funkcjonują różne specjalności, w tym e-administracja, która pozwala zdobyć wiedzę w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii i oprogramowania. Obserwując rosnącą otwartość administracji publicznej na informatyczne narzędzia do realizacji postępowań administracyjnych – cieszę się, że Akademia WSB, tworząc program nauczania na tym kierunku, umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Ideą programu studiów administracyjnych pozostaje to, aby ich absolwent był cenionym i wartościowym pracownikiem zarówno dla sektora administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

  Mgr Łukasz Staszel
  wykładowca Akademii WSB, świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców z różnych branż, w tym przedsiębiorców zagranicznych

   

  Studia II stopnia na kierunku Administracja umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy o aktualnym stanie prawnym w Polsce i Unii Europejskiej, a program kształcenia został skonstruowany we współpracy z praktykami zatrudnionymi w instytucjach administracji rządowej, samorządowej, placówkach kulturalnych, a także w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych. Proponowane specjalności, tj. administracja publiczna i administracja w biznesie, odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i dają studentom możliwość elastycznego dopasowania się do rynku pracy.

  Dr Adrian Miara
  Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

 • Opłaty

  Administracja II stopnia  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł   280 zł*   230 zł** 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Bonifikata na I semestr studiów.

  ** Dla Absolwentów WSB