A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

PIELĘGNIARSTWO - STUDIA I STOPNIA

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

Pielęgniarstwo to szeroko rozumiana, różnorodna działalność w obszarze pielęgnacji, ochrony zdrowia, życia człowieka i ważny element systemu ochrony zdrowia. Współczesna pielęgniarka/pielęgniarz to osoba samodzielna w działaniu, obejmującym pielęgnowanie pacjentów, ale także aktywny członek zespołów interdyscyplinarnych, współpracujący ze specjalistami z zakresu ochrony zdrowia i wszystkich dziedzin medycyny. Pielęgniarki i pielęgniarze mogą wystawiać recepty w procesie farmakoterapii jak również orzekać o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych.

Studia na kierunku pielęgniarstwo I stopnia są realizowane w formie 3-letnich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcie prowadzone są w formie tradycyjnej  oraz w formie e-learningu, kończą się teoretycznym i praktycznym egzaminem zawodowym oraz obroną pracy licencjackiej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę z obszaru nauk medycznych, wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, wzbogaconą o przykłady praktycznego jej wykorzystania, na takim poziomie aby w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, mógł wykonywać zawód pielęgniarki/pielęgniarza, a także był przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 • Czego się nauczysz?

  Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. Odbywają się w salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny i przygotowanych pracowniach ćwiczeniowych.
  W czasie ćwiczeń studenci poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych. W warunkach symulowanych (w pracowniach umiejętności pielęgniarskich wyposażonych w fantomy i trenażery) kształtowane są umiejętności praktyczne, a metodą przypadków studenci uczą się rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami
  i standardami.

  Zajęcia praktyczne odbywają się w podmiotach leczniczych (oddziały szpitalne, przychodnie, żłobki) pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Kształcenie praktyczne obejmuje również kształtowanie właściwej postawy zawodowej: poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, empatii, sumienności oraz właściwej współpracy w zespole interdyscyplinarnym. Studenci, realizując kształcenie praktyczne, mają możliwość w tym samym czasie zdobywać wiedzę uczestnicząc na wykładach wirtualnych, które prezentowane są na platformie e-learningowej.

  Uczelnia współpracuje z Hospicjum, w którym studenci mogą działać charytatywnie, wspierając i pomagając osobom przebywającym w hospicjum oraz ich rodzinom.

  W Uczelni działają także Studenckie Koła Naukowe, których celem jest organizacja prelekcji, pokazów i szkoleń z zakresu nauk o zdrowiu i  medycyny. Członkowie Kół Naukowych uczestniczą w badaniach naukowych dotyczących rozmaitych aspektów zdrowia, choroby oraz problematyki zawodowej.

 • Opłaty

  Pielęgniarstwo - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2  Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 280 zł* 600 zł 600 zł 660 zł 660 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 560 zł 590 zł 590 zł 640 zł 640 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.