Kierunek

RATOWNICTWO MEDYCZNE - STUDIA I STOPNIA

 • Czego się nauczysz?

  Studia na kierunku Ratownictwo Medyczne to ścieżka zawodowego rozwoju dla osób chcących ratować ludzkie życie i zdrowe w chwili wypadków i zachorowań,a także przygotowanie do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu ratowniczego - głównie w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego oraz lotniczym pogotowiu ratunkowym. Studia te przygotowują do udzielania szybkiej pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia, w zdarzeniach drogowych i katastrofach, w szczególności pomocy w zachowaniu przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka.

  Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego. Aktualnie obowiązująca Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

  Studenci uczą się zasad zabezpieczenia osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowania działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska, dokonywania oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i podejmowania medycznych czynności ratunkowych, transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia życia, komunikowania się z osobą ranną i udzielaniu jej wsparcia psychicznego podczas zdarzeń komunikacyjnych, katastrof.

 • Program studiów

  Szczegółowy zakres treści oraz efektów kształcenia, a także organizacja studiów opisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

  Studia obejmują przedmioty ogólne oraz kliniczne takie jak: anestezjologia, chirurgia urazowa, neurologia, traumatologia i ortopedia, medycyna ratunkowa, medycyna katastrof, ratownictwo specjalistyczne i in.

  W ramach studiów przewidziany jest także obóz sprawnościowy w zakresie ratownictwa wodnego/górskiego.

 • Uczymy praktycznie

  Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, wykładowców - praktyków posiadających kompetencje naukowe i zawodowe oraz doświadczenie w zakresie ratownictwa specjalistycznego oraz nauk medycznych/klinicznych. Ponadto zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w pracowniach specjalistycznych w oparciu o infrastrukturę uczelni i podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia w tym zakresie, w szczególności w SOR, zespołach ratownictwa medycznego oraz oddziałach szpitalnych na terenie województwa śląskiego.

  Student jest przygotowany do obowiazkowego Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

 • Rekomendacje

  Studia na kierunku ratownictwo medyczne to początek "szkoły życia". Pierwszy kontakt z rannym pacjentem, pierwsza intubacja i defibrylacja na symulatorze to przedsmak tego, co spotka Cię na SOR, to adrenalina i odpowiedziałność za decyzje podjęte, kiedy odbierasz telefon/zgłoszenie jako dyspozytor pogotowania ratunkowego.
  W pamięci zostają szkolenia z technik WOPR nad dąbrowskim jeziorem Pogoria oraz oswojanie się z wysokością podczas lotu helikopterem podczas zajęć symulowanych z grupą TOPR.

  lic. Karolina Nowak
  ratownik medyczny

 • Opłaty

  Ratownictwo medyczne - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 400 zł 150 zł* 400 zł 150 zł* 400 zł 415 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 400 zł 400 zł 415 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

   

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Kierunkom medycznym”.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji