Specjalność

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Tryb: Stacjonarne Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tryb: Niestacjonarne Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego. Ustawa „O państwowym ratownictwie medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

 • Czego się nauczysz?

  Mimo wielu przeciwności, wyzwań i ogromnej odpowiedzialności, ratownicy zazwyczaj nie zamieniliby swojej pracy na żadną inną podkreślając: to piękna praca, która uskrzydla choć odbywa się w wielkim stresie to cena wciąż do przyjęcia.

  Studia  w naszej Uczelni na kierunku ratownictwo medyczne dają rzetelne przygotowanie medyczne oraz przekazują umiejętności – w zakresie  medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych. Studenci uczą się samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych: prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, przywracania drożności dróg oddechowych, intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu układu krążenia, monitorowania czynności układu oddechowego i układu krążenia, segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, podejmowania działań profilaktycznych ograniczających skutki zdrowotne zdarzenia, przygotowania i sprawowania opieki podczas transportu poszkodowanego.

  Studiować ratownictwo medyczne mogą zarówno osoby prosto po szkołach średnich, jak i te podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe np. żołnierze, strażacy, tajni agenci, policjanci, ale także wszyscy ci, którzy znajdą w tym kierunku swoje powołanie i możliwość realizacji pasji.

 • Program studiów

  Szczegółowy zakres treści oraz efektów uczenia się, a także organizacja studiów opisane zostały w: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

  W programie studiów organizowane są obozy szkoleniowe z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

  Ćwiczenia przewidziane programem są realizowane w szpitalach, a praktyki zawodowe, które uczą profesjonalnych zachowań ratowniczych są organizowane w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, na oddziałach intensywnej opieki medycznej, w jednostkach Straży Pożarnej, w stacjach Pogotowia Ratunkowego.

  Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi, posiadającymi specjalizację kierunkową zgodną z realizowanym przedmiotem.

 • Opłaty

  Ratownictwo medyczne - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 530 zł 200 zł* 530 zł 200 zł* 530 zł 550 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 440 zł 530 zł 530 zł 550 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

   

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Kierunkom medycznym”.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji