Specjalność

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Studenci uczą się samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych: prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, badania pacjenta dorosłego i pediatrycznego w każdym przedziale wiekowym,  przywracania drożności dróg oddechowych w tym zastosowania systemów SAD i konikopunkcji oraz intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu układu krążenia, monitorowania czynności układu oddechowego i układu krążenia, segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, podejmowania działań profilaktycznych ograniczających skutki zdrowotne zdarzenia, przygotowania i sprawowania opieki podczas transportu poszkodowanego, postępowaniem z pacjentem urazowym i wielu innych. Nasi studenci nabywają wiedzę oraz umiejętności z ogólnych nauk medycznych jak i bardziej specjalistycznych dziedzin medycyny m.in. neurologii, pediatrii, laryngologii, położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej i urazowej, okulistyki, onkologii, chorób wewnętrznych i kardiologii. W programie studiów organizowane są obozy szkoleniowe m.in. we współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

 • Program studiów

  Szczegółowy zakres treści oraz efektów uczenia się opisane zostały w  Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego
  do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

  Ćwiczenia przewidziane programem są realizowane w szpitalach, a praktyki zawodowe, które uczą profesjonalnych działań i interwencji ratunkowych są organizowane w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR), w oddziałach intensywnej terapii (OIT), w jednostkach Straży Pożarnej (PSP, OSP), oraz u dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM).

  Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi, posiadającymi specjalizację kierunkową zgodną z realizowanym przedmiotem. Wszyscy nasi wykładowcy dokładają wszelkich starań, aby studiowanie ratownictwa medycznego na Naszej Uczelni było nie tylko zdobyciem kwalifikacji zawodowych, ale również ciekawą przygodą, a co za tym idzie, początkiem dalszego rozwoju zawodowego.

 • A co po studiach

  Nasz absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w zakresie zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Należy również dodać, że w chwili obecnej toczą się prace przygotowujące na Naszej Uczelni studia II stopnia (magisterskie) w zakresie ratownictwa medycznego. Niedługo opublikujemy w tym zakresie niezbędne informacje w celu umożliwienia absolwentom studiów pierwszego stopnia z ratownictwa medycznego podjęcia nauki i uzyskania tytułu magistra ratownictwa medycznego.

  Absolwent kierunku ratownictwo medyczne może podjąć zatrudnienie m.in. w:

  • Zespołach Ratownictwa Medycznego,
  • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć,
  • Zespołach Transportu Sanitarnego,
  • Jednostkach Ochrony Zdrowia,
  • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
  • Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,   Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz w Wojsku Polskim,
  • Organizacjach i Instytucjach zajmujących się profilaktyką zdrowotną i edukacją dla bezpieczeństwa,
  • Uczelniach Wyższych kształcących na kierunkach medycznych,
  • Zakładowych Służbach Ratowniczych,
  • Organizacjach i Firmach zajmujących się zabezpieczeniem medycznym (koordynator medyczny imprez masowych) oraz prowadzeniem zajęć z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy (instruktor),

  i wielu innych instytucjach, podmiotach i organizacjach.

 • Rekomendacje

  „Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Akademia WSB to perspektywa kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych technik symulacji ale i możliwość rozwijania pasji i zainteresowań. Akademia WSB  jako jedna z nielicznych w regionie wykorzystuje w kształceniu na kierunku ratownictwo medyczne wirtualną symulację medyczną, która umożliwia między innymi prowadzenie ukierunkowanych scenariuszy w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycznych czynności ratunkowych czy medycyny ratunkowej itd. Wykorzystując wirtualną symulację medyczną student może wykonać takie czynności jak na przykład: podawanie leków, przeprowadzanie ewakuacji pacjentów czy wykonywanie segregacji medycznej. Przy zastosowaniu gogli VR następuje przeniesienie studenta np. w środowisko Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wnętrza ambulansu czy w miejsce publiczne. Student poprzez ustalone wcześniej przez instruktora zasady postępowania jest oceniany z jego wyników działania z pacjentem. Wszystko to, co istotne, odbywa się w czasie rzeczywistym”.                                                                     

  dr. n. o zdr. Jarosław Madowicz
  ratownik medyczny

 • Opłaty

  Ratownictwo medyczne - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 550 zł 580 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 440 zł 530 zł 550 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Kierunkom medycznym”.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji