Specjalność

ANALIZA BIZNESOWA I DATA SCIENCE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Studia na tej specjalności dostarczają szeroką, teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych i analizy danych biznesowych. Absolwent posiada warsztat umożliwiający analizę trendów na rynkach, potrafi analizować duże zbiory danych makroekonomicznych i na tej podstawie podejmować decyzje inwestycyjne oraz w zakresie wykorzystywania rynkowych źródeł finansowania. Podczas studiów masz możliwość nabyć wiedzę m.in. z zakresu instrumentów finansowych, zasad budowy portfela inwestycyjnego, narzędzi data science oraz rodzajów i skali ryzyka z tym związanego. Możesz też poznać mechanizmy zachowywania się inwestorów, zasady psychologii rynków oraz mechanizmy i rodzaje manipulacji na rynkach. Studia umożliwiają także na nabycie umiejętności pozwalających przeprowadzić transakcje na rynkach, w tym rynkach finansowych, dokonać analizy fundamentalnej i technicznej podmiotów i ich walorów notowanych na rynku, zbudować portfel inwestycyjny, zarządzać nim, ocenić i optymalnie ograniczyć ryzyko. Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wspomagania decyzji organów zarządzających lub do występowania w charakterze aktywnego inwestora. Ma świadomość zmian jakie zachodzą na rynkach i wpływu różnych czynników na ich stabilność, potrafi analizować duże zbiory danych i na ich podstawie podejmować decyzje.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • rynki finansowe,
  • analizę fundamentalną spółek giełdowych,
  • analizę dużych zbiorów danych,
  • analizę i modelowanie ryzyka finansowego,
  • finansowanie projektów inwestycyjnych,
  • psychologię rynków finansowych,
  • instrumenty pochodne i hedging na rynkach finansowych,
  • trading – warsztaty inwestowania,
  • inwestycje kapitałowe i zarządzanie portfelem instrumentów finansowych.
 • Uczymy praktycznie

  Zajęcia prowadzone są między innymi przez praktyków, a część z nich realizowana jest w specjalnym laboratorium, które jest symulacją trading roomu – pokoju do inwestowania, spekulowania, wyposażona w specjalne oprogramowanie do tradingu.

  Ponadto, jako absolwent będziesz dobrze przygotowany do zawodu analityka rynkowego. Możesz też pracować na własny rachunek lub po prostu inwestować dla siebie. Poprzez bardzo praktyczny charakter zajęć na specjalności absolwenci posiadają unikatowe połączenie umiejętności analitycznych i operacyjnych, mogą być zatrudnieni w bankach, funduszach inwestycyjnych, biurach maklerskich, instytucjach doradztwa finansowego, firmach audytorskich, a także w dużych przedsiębiorstwach. 

 • Rekomendacje

  Dzięki nowoczesnym metodom kształcenia, zajęciom realizowanym przez ekspertów rynkowych w profesjonalnym laboratorium finansowym (symulującym pracę w dealing roomie), pracy z tutorami oraz uczestnictwie w krajowych i zagranicznych programach stażowych i konkursach (np. konkurs CFA Institute Research Challenge), Akademia WSB  umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji. Realizowane w AWSB specjalności stanowią dla studentów szansę nie tylko na zdobycie oczekiwanych na rynku kompetencji, ale i możliwości nawiązania cennych kontaktów oraz wypromowania własnej osoby na rynku pracy. Jako ekspert rynków finansowych, po zapoznaniu się z programem kształcenia, gorąco rekomenduję studia z zakresu ekonomii i finansów w Akademii WSB.  

  Marek Zuber
  ekonomista, inwestor, analityk rynków finansowych

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji