Specjalność

DORADZTWO FINANSOWE I INWESTYCYJNE

Specjalność dostępna od października 2024 r. 

 • Czego się nauczysz?

  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przyswoić wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności w zakresie profesjonalnego doradztwa finansowego oraz inwestycyjnego. Specjalność pozwala również na zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania portfelem aktywów własnych lub klienta. Podczas studiów masz możliwość nabyć wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

  • źródeł finansowania działalności gospodarczej,
  • instrumentów inwestowania kapitałów,
  • metod i instrumentów analizy finansowej organizacji,
  • metod oceny efektywności finansowej inwestycji,
  • instrumentów i technik identyfikacji i ograniczania ryzyka finansowego,
  • analizowania i oceny sytuacji finansowej organizacji
  • prognozowania podstawowych wielkości finansowych projektów inwestycyjnych, w tym dokonywania oceny efektywności finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • psychologii doradztwa finansowego i inwestycyjnego

  Podczas studiów masz także możliwość nabyć wiedzę m.in. z zakresu rynków finansowych i instrumentów na nich występujących, zasad budowy portfela inwestycyjnego oraz rodzajów i skali ryzyka z tym związanego. Możesz też poznać mechanizmy zachowywania się inwestorów oraz  mechanizmy i rodzaje manipulacji na rynkach finansowych.

 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się rozwijać się zawodowo w jako profesjonalny doradca w zakresie finansów i inwestycji mogący podjąć pracę z jednej strony w instytucjach finansowych takich jak między innymi banki, fundusze inwestycyjne czy biura maklerskie, a z drugiej strony jako niezależny przedsiębiorca świadczący usługi doradztwa finansowo-inwestycyjnego, w tym ubezpieczeniowego. Ze specjalistyczną wiedzą i kompetencjami doradczymi  możesz też znaleźć zatrudnienie w instytucjach publicznych oraz w dużych i średnich przedsiębiorstwach w działach finansowych lub dotyczących przygotowania, realizacji i zarządzania inwestycjami.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • rynki finansowe,
  • instrumenty inwestowania kapitału,
  • inwestycje kapitałowe i teoria portfelowa,
  • zarządzanie ryzykiem finansowym controlling finansowy,
  • alianse i fuzje przedsiębiorstw,
  • analiza i modelowanie ryzyka finansowego,
  • finansowanie projektów inwestycyjnych,
  • inwestycje kapitałowe i zarządzanie portfelem instrumentów finansowych,
  • psychologiczne aspekty w doradztwie finansowym i inwestycyjnym.
  • doradztwo finansowe w ubezpieczeniach.
 • Rekomendacje

  Dzięki nowoczesnym metodom kształcenia, zajęciom realizowanym przez ekspertów rynkowych w profesjonalnym laboratorium finansowym (symulującym pracę w dealing roomie), pracy z tutorami oraz uczestnictwie w krajowych i zagranicznych programach stażowych i konkursach (np. konkurs CFA Institute Research Challenge), Akademia WSB  umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji. Realizowane w AWSB specjalności: ekonomia menedżerska, analityk rynku finansowego, rachunkowość i podatki czy finanse przedsiębiorstwa stanowią dla studentów szansę nie tylko na zdobycie oczekiwanych na rynku kompetencji, ale i możliwości nawiązania cennych kontaktów oraz wypromowania własnej osoby na rynku pracy. Jako ekspert rynków finansowych, po zapoznaniu się z programem kształcenia, gorąco rekomenduję studia z zakresu ekonomii i finansów w Akademii WSB.  

  Marek Zuber
  ekonomista, inwestor, analityk rynków finansowych

 • Opłaty

  Finanse i rachunkowość - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji