Specjalność

EKONOMIA MENEDŻERSKA

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przyswoić wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności w zakresie niezbędnym do kierowania organizacją lub jej częścią. Podczas studiów nabywasz znajomość uwarunkowań gospodarczych i międzynarodowych mających wpływ na działanie organizacji oraz poznajesz narzędzia zarządzania i związane z nimi czynniki ryzyka. Jesteś przygotowany do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych. Dzięki temu jesteś przygotowany na poprowadzenie firmy w kierunku szybkiego wzrostu. Podczas studiów masz możliwość nabyć wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

  • podstawowych zasad ekonomii w wymiarze makro jak i mikro,
  • planowania strategicznego, marketingu oraz analizy rynków,
  • zasad zarządzania przedsiębiorstwem w strategicznych jego obszarach,
  • ryzyka w działalności gospodarczej i metod jego ograniczania,
  • istoty analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz oceny efektywności finansowej realizowanych inwestycji,
  • dobrać odpowiednie instrumenty pozyskiwania kapitału na finansowanie działalności gospodarczej,
  • dokonać wyboru właściwego instrumentu lokowania wolnych czasowo środków,
  • zidentyfikować czynniki ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • dobrać właściwy instrument ograniczania ryzyka działalności gospodarczej,
  • zidentyfikować szanse i zagrożenia związane z przeprowadzanym procesem fuzji lub przejęcia,
  • dobrać odpowiedni instrument w procesie zarządzania zasobami ludzkimi,
  • zoptymalizować strukturę finansowania projektu inwestycyjnego. 
 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • fuzje i przejęcia przedsiębiorstw,
  • ryzyko w działalności gospodarczej,
  • zarządzanie ryzykiem finansowym,
  • inwestowanie na rynku finansowym,
  • controlling finansowy,
  • psychologię relacji biznesowych,
  • trening kierowniczy,
  • bankowość inwestycyjną,
  • projekty inwestycyjne - źródła finansowania.
 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się rozwijać się zawodowo. Studia na specjalności ekonomia menedżerska mają charakter nie tylko praktyczny, ale też interdyscyplinarny, łącząc w sobie wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem przedsiębiorstwami komercyjnymi i instytucjami publicznymi. Studia te dedykowane dla osób, które planują pracę na stanowiskach menedżerskich.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

 • Rekomendacje

  Dzięki nowoczesnym metodom kształcenia, zajęciom realizowanym przez ekspertów rynkowych w profesjonalnym laboratorium finansowym (symulującym pracę w dealing roomie), pracy z tutorami oraz uczestnictwie w krajowych i zagranicznych programach stażowych i konkursach (np. konkurs CFA Institute Research Challenge), Akademia WSB  umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji. Realizowane w AWSB specjalności: ekonomia menedżerska, analityk rynku finansowego, rachunkowość i podatki czy finanse przedsiębiorstwa stanowią dla studentów szansę nie tylko na zdobycie oczekiwanych na rynku kompetencji, ale i możliwości nawiązania cennych kontaktów oraz wypromowania własnej osoby na rynku pracy. Jako ekspert rynków finansowych, po zapoznaniu się z programem kształcenia, gorąco rekomenduję studia z zakresu ekonomii i finansów w Akademii WSB.  

  Marek Zuber
  ekonomista, inwestor, analityk rynków finansowych

 • Opłaty

  Ekonomia - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców