Specjalność

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przyswoić wiedzę w zakresie praktyki stosowania przez pracodawców prawa pracy i nabyć wysokich kompetencji pracownika działu kadr. Podczas studiów masz możliwość nabyć wiedzę m.in. z zakresu:

  • podstaw prawa pracy,
  • sposobów zawierania stosunku pracy,
  • obowiązujących systemów czasu pracy i zasad planowania i nadzorowania czasu pracy,
  • zasad wynagradzania,
  • zasad odprowadzania składek na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne,
  • zasad przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.

  Ponadto studia pozwalają na wyposażanie w umiejętności, dzięki którym potrafisz:

  • zawierać stosunek pracy - zarówno jako pracownik jak i w imieniu pracodawcy,
  • kreować optymalne formy i warunków zatrudniania pracowników,
  • naliczać wynagrodzenia,
  • przeprowadzać rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
  • przygotowywać harmonogram czasu pracy zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  • nadzorować wykonanie harmonogramów czasu pracy i urlopów pracowniczych,
  • prowadzić dokumentację pracowniczą.

  Ponadto jako absolwent będziesz świadom konieczności etycznego i profesjonalnego działania służb kadrowych w przedsiębiorstwie. Będziesz także otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • formy nawiązywania stosunków pracy,
  • prawo pracy,
  • naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń,
  • system ubezpieczeń społecznych w Polsce,
  • czas pracy i jego ewidencja,
  • akta osobowe i dokumentacja pracownicza,
  • obsługa programu płatnik,
  • obsługa programu symfonia,
  • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
  • excell w dziale personalnym.
 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się rozwijać się zawodowo:

  • w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych,
  • w zakresie samozatrudnienia i przygotowania do założenia oraz prowadzenia własnego biznesu, świadcząc usługi z zakresu kadrowo-płacowego na zlecenie innych podmiotów,
  • w zakresie pracy w działach kadrowo-płacowych sektora publicznego i społecznego.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

  Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu w zakresie zarządzania projektami IPMA Student.

 • Opłaty

  Zarządzanie - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji