Specjalność

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Jeżeli...

 • chcesz poszerzyć swoje umiejętność posługiwania się językiem obcym,
 • szukasz studiów na najwyższym poziomie,
 • interesujesz się zjawiskami polityczno-ekonomicznymi,
 • w przyszłości chcesz pracować w międzynarodowych korporacjach, prowadzić międzynarodowy biznes, pracować w strukturach UE,
  ... to specjalność международный бизнес jest idealną propozycją dla Ciebie.

Міжнародний бізнес to specjalność studiów prowadzona wyłącznie w języku ukraińskim.
Pierwszy semestr to intensywna nauka języka, dzięki czemu studenci są przygotowani do studiów w języku ukraińskim.

 • Praca

  Specjalność przygotowuje specjalistów dysponujących wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi skutecznie pracować w międzynarodowych korporacjach w Polsce i za granicą, w przedsiębiorstwach prowadzących działania handlowe w Europie i na świecie; specjalistów, którzy doskonale radzą sobie w wielokulturowym środowisku biznesowym. Popyt na tak przygotowanych pracowników wynika z rosnącej ilości inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce, procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, silnych związków gospodarczych Polski z Unią Europejską.

 • Wiedza i umiejętności

  Wybierając specjalność Міжнародний бізнес zdobędziesz wiedzę z zakresu:

  • stosowania technik i narzędzi sprzedaży,
  • budowania kontaktu z klientem, również w środowisku wielokulturowym,
  • marketingu międzynarodowego,
  • międzynarodowego prawa handlowego,
  • specyfiki międzynarodowych rozliczeń finansowych,
  • zasad przygotowywania korespondencji handlowej,
  • znaczenia różnic międzykulturowych w prowadzeniu międzynarodowego biznesu.
 • Absolwent będzie potrafił

  • profesjonalnie przygotować dokumentację handlową,
  • zaprojektować strategię marketingową i strategię sprzedaży,
  • stosować w praktyce przepisy międzynarodowego prawa handlowego,
  • budować i zarządzać relacjami z klientami.
 • International business to także

  • ponad 500 godzin wykładów do wyboru (m.in.: warsztaty komunikacyjne, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, marketing internetowy, prawo dyplomatyczne i konsularne, savoir vivre w biznesie, biznes plan, zarządzanie strategiczne, zachowanie konsumentów, PR i inn.)
  • zagraniczne praktyki, staże zawodowe oraz stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus i Leonardo da Vinci.

  Studenci mają możliwość realizacji części studiów w jednej z blisko 180 partnerskich Uczelni w Europie m.in. w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Norwegii, Turcji. Wyjeżdżając na studia w ramach programu Erasmus studenci otrzymują miesięcznie grant. Okres studiów w ramach programu Erasmus zostaje zaliczony na rzecz okresu studiów na którym student przebywał w Uczelni partnerskiej.

  Program Erasmus daje możliwość realizacji praktyki w międzynarodowym środowisku. Praktyki odbywają się we współpracujących instytucjach, firmach, organizacjach w krajach europejskich m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Słowenii. Wyjazdy organizowane są w trakcie przerwy między semestrami na okres 3 miesięcy. W ramach praktyk Erasmus studenci również otrzymują miesięcznie grant oraz dodatkowo mogą otrzymać wynagrodzenie od pracodawcy. Trzymiesięczne staże, w ramach programu Leonardo da Vinci daje możliwość pracy w zespole międzynarodowym, praktyczną naukę języka oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

 • Języki obce już nie obce!

  • zajęcia prowadzone przez native speakers, zagranicznych wykładowców (visting profesors), praktyków biznesu,
  • interaktywne formy uczenia się: zajęcia prowadzone w formie wykładów, warsztatów, treningów, gier biznesowych i symulacji; już na pierwszym semestrze warsztat integracyjny z zakresu komunikacji i budowania zespołu, e-leraningowa platforma do nauczania języków obcych CLIP,
  • praktyki studenckie i wizyty studyjne w międzynarodowych korporacjach, firmach prowadzących działy handlu zagranicznego czy współpracy z zagranicą, ale także konsulatach i ambasadach,
  • studiuj i pracuj, czyli skorzystaj z innowacyjnego programu 3 dni studiujesz 2 dni pracujesz, który pozwala połączyć studiowanie ze zdobywaniem doświadczenia w pracy.

  Zajęcia odbywają się tylko od środy do piątku. Dwa pozostałe dni poświęcone są na dodatkowe szkolenia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wizyty studyjne, dodatkowe praktyki. Poza tym dni wolne pozwalają studentom, którzy studiują w trybie stacjonarnym podjąć pracę jeszcze przed skończeniem studiów.

 • Opłaty

  Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców