Specjalność

PRAWO - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Partner kierunku

 • Czego się nauczysz?

  • logicznej analizy, interpretacji zdarzeń i procesów oraz projektowania strategii działań prawniczych;
  • rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania;
  • posługiwania się pojęciami cywilnoprawnymi oraz praktycznego stosowania prawa prywatnego i publicznego;
  • stosowania w praktyce przepisów postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, cywilnego i karnego;
  • sporządzać pisma procesowe oraz stosować poznaną wiedzę i umiejętności w praktycznych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i w kontaktach gospodarczych;
  • rozwiązywania problemów prawnych z zachowaniem zasad etyki zawodowej;
  • działań i uprawnień instytucji wchodzących w skład władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w kontekście prawa UE.

  Prawo to bardzo prestiżowy i elitarny kierunek studiów. Ukończenie studiów prawniczych otwiera wiele możliwości, gwarantuje ciekawą, pełną wyzwań pracę. Jeżeli marzysz o otworzeniu własnej kancelarii prawnej, to studia prawnicze są również dla Ciebie. Ponadto absolwenci tego kierunku mogą kontynuować edukację na jednej z wybranej aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej lub komorniczej. Perspektywy zatrudnienia są bardzo szerokie m.in. Sędzia, Adwokat, Radca prawny, Prokurator, Notariusz, Komornik, Doradca podatkowy czy Mediator.

 • Program studiów

  W tworzeniu, opiniowaniu i realizacji programu studiów na kierunku Prawo, czynny udział biorą partnerzy zewnętrzni (eksperci branżowi), ponieważ w Akademii WSB zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki.

  Program studiów pozwala nabyć wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu prawnika. Absolwenci kierunku Prawo są konkurencyjni na rynku pracy, w pełni przygotowani do świadczenia usług prawniczych oraz podjęcia dalszego kształcenia. Przedmioty prawnicze prowadzone są przez wykładowców praktyków – adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, urzędników. Ideą programu studiów jest to, aby ich absolwent był cenionym i wartościowym pracownikiem zarówno w sądownictwie, administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym. Absolwent kierunku Prawo będzie przygotowany do wykonywania działalności zawodowej na lokalnym, regionalnym, krajowym a także, europejskim rynku pracy.

  Studia jednolite magisterskie (10 semestrów).

  Uzyskiwany tytuł zawodowy: magister.

  Wybrane przedmioty w ramach treści podstawowych:

  • prawoznawstwo,
  • logika prawnicza,
  • prawo konstytucyjne i jego stosowanie,
  • prawo cywilne,
  • prawo administracyjne,
  • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
  • prawo karne,
  • postępowanie karne,
  • prawo rodzinne,
  • prawo nieletnich,
  • prawo spadkowe,
  • komunikacja prawnicza.

  Wybrane przedmioty w ramach treści kierunkowych:

  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawo finansowe i finansów publicznych,
  • prawo handlowe,
  • prawo umów gospodarczych,
  • prawo podatkowe,
  • prawo ochrony konkurencji,
  • prawo międzynarodowe publiczne,
  • prawo prywatne międzynarodowe,
  • metodyka sporządzania umów i pozwów w sprawach gospodarczych – warsztaty praktyczne,
  • nowe technologie w praktyce stosowania prawa,
  • postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych,
  • spotkania z praktykami / Wizyty studyjne.

  Wybrane przedmioty w ramach kierunku prowadzone są w języku angielskim:

  • european integration and european law,
  • International commercial law,
  • Communication in an international  and intercultural environment.
 • Uczymy praktycznie

  Elementem, który wyróżnia ofertę Akademii WSB na lokalnym rynku jest praktyczny profil kształcenia. Akademia WSB kształci otwartych na wyzwania absolwentów potrafiących dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. Dzięki realizacji zajęć w środowisku pracy oraz praktykom zawodowym, absolwent będzie w pełni przygotowany do pracy zawodowej, reprezentując nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne. Udział w wizytach studyjnych oraz spotkaniach z praktykami umożliwi poznanie warunków zawodowej działalności prawniczej.

 • Rekomendacje

  Wraz z rozwojem technologii oraz gospodarki wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu prawa - wykształconych praktyków w danej dziedzinie przygotowanych do wykonywania wybranego zawodu: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, prokuratora, komornika, urzędnika, przedsiębiorcy. Ich zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa jednostce, grupie, firmom, instytucjom, w zakresie ich praw i obowiązków, a także minimalizowanie skutków zjawiska ,,ignorancji prawnej”.

  W pełni rekomendujemy utworzenie jednolitych studiów magisterskich w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu praktycznym w Akademii WSB. W naszej opinii, program kształcenia na kierunku prawo przygotowany przez Akademię WSB oferuje praktyczne przygotowanie studentów zdolnych do rozwiązywania kluczowych problemów prawnych. Zarówno treści kształcenia jak i szerokie zaangażowanie do prowadzenia przedmiotów prawniczych praktyków – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników, a także zaprojektowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie system obowiązkowych praktyk m.in. w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, prokuraturach, kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych, notarialnych, administracji publicznej i w podmiotach gospodarczych, instytucjach finansowych - są gwarantem, iż utworzone jednolite studia magisterskie na kierunku prawo o profilu praktycznym w Akademii WSB będą spełniały najwyższe standardy pod względem jakości kształcenia. W naszej ocenie tak przygotowywani absolwenci będą posiadali, wiedzę, umiejętności oraz kompetencje do wykonywania zawodu prawnika, w sposób etyczny i profesjonalny.

  Mając na uwadze usytuowanie Uczeni w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropoli, na pograniczu województwa śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego oraz dynamiczny rozwój strukturalno-społeczny regionu, zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu prawa stale rośnie, co w pełni uzasadnia potrzebę kształcenia specjalistów z opisywanego obszaru. 

  Konsorcjum Kancelarii Sadowski & Staszel

  Adwokat Łukasz Staszel

 • Opłaty

  Prawo - studia jednolite magisterskie **
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4
  Semestr 5-7 Rata miesięczna Semestr 8-9 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 450 zł 500 zł 500 zł 540 zł 580 zł 590 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 430 zł 490 zł 490 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł          

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji