A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

PSYCHOLOGIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Specjalność

PSYCHOLOGIA BIZNESU - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Wybierając specjalność Psychologia biznesu student otrzyma kompleksową wiedzę z zakresu psychologii, w tym kluczowych kompetencji przyszłości takich jak odkrywanie sensu i nadawanie znaczenia, inteligencja społeczna czy zarządzanie obciążeniem kognitywnym. Dzięki nastawieniu procesu edukacyjnego na formy warsztatowe i laboratoryjne będzie doskonale przygotowany do wykonywania zawodu specjalisty psychologa, posiadającego umiejętności formułowania diagnoz psychologicznych i rozwiązań terapeutycznych, myślącego krytycznie i kreatywnie.

  Absolwent specjalności Psychologia biznesu uzyskuje tytuł zawodowy magistra, ma możliwość podjęcia pracy m.in. w działach HR, jako trener bądź coach w organizacjach społecznych, gospodarczych, konsultant w sferze działań ekonomicznych, specjalista w zakresie doradztwa zawodowego, zarządzania kapitałem intelektualnym, mediator, a także ma możliwość założenia własnej praktyki jako psycholog, specjalista od zarządzania zasobami ludzkimi.

 • Program studiów

  Student wybierający Psychologia biznesu od szóstego semestru realizuje tzw. przedmioty specjalnościowe, wśród których warto wymienić m.in.:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Warsztaty twórczego myślenia,
  • Zarządzanie projektami w organizacji,
  • Zarządzanie kompetencjami w organizacji,
  • Przywództwo w organizacji,
  • Wprowadzenie do mentoringu i coachingu,
  • Badania fokusowe,
  • Psychologia reklamy,
  • Trening kompetencji kulturowych,
  • Rekrutacja i selekcja personelu,
  • Systemy motywacyjne.

  Dodatkowo student będzie miał możliwość realizowania wybranych przedmiotów w języku angielskim i hiszpańskim. Pozna też współczesne oprogramowania stosowane powszechnie w metodologii badań psychologicznych: SPSS i Atlas.Ti.

 • Uczymy praktycznie

  Student specjalności Psychologia biznesu ma stały kontakt z przedstawicielami praktyki psychologicznej na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Dzięki współpracy Uczelni z licznymi podmiotami gospodarczymi ma możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych oraz praktykach studenckich m.in. w:

  • Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu,
  • Marta Czerwiec Consulting,
  • MBM Szkolenia Coaching Mentoring,
  • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyczek”,
  • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej,
  • Stowarzyszenie MuzaDei Andrzej Dubiel,
  • Veolia Energy Conntracting Poland Sp. z o.o.
 • Rekomendacje

  Za szczególnie cenne uważam wprowadzenie do programu specjalności Psychologia biznesu przedmiotów z obszaru szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Obserwuję w biznesie rosnące zapotrzebowanie na osoby o solidnych podstawach psychologicznych, wspierające dobór pracowników do różnych ról w organizacji i wspierające rozwój pracowników. Z tego samego powodu niezmiennie istotne są obecne w programie elementy budowania świadomego przywództwa w organizacjach.

  dr Marta Czerwiec
  trener biznesu i analityk HR, Certyfikowany Praktyk PRISM Brain Mapping International i Country Partner dla Polski

 • Opłaty

  Psychologia - studia jednolite magisterskie 
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 - 7 Rata miesięczna      
  Semestr 8-9 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 350 zł* 650 zł 650 zł 650 zł 650 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 550 zł 640 zł 640 zł 670 zł 700 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.