Specjalność

PSYCHOLOGIA KLINICZNA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

  Wybierając specjalność Psychologia kliniczna student otrzyma najnowszą wiedzę, a także zostanie wyposażony w umiejętności praktyczne w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych, a także rozpoznawania mechanizmów zaburzeń osobowości. Dzięki specjalistycznej kadrze dydaktycznej, psychologia kliniczna zostanie ukazana jako dziedzina badań i praktyki. Szczególny nacisk zostanie położony na poznanie metod stosowanych w psychologicznej diagnozie klinicznej oraz wiedzę z obszaru promocji zdrowia i prewencji zdrowia psychicznego, a także psychoterapii.

  W trakcie edukacji studenci zdobędą umiejętności praktyczne z diagnozy neuropsychologicznej, psychoseksuologii, interwencji kryzysowej, a także pomocy psychologicznej w różnych typach kryzysów. Ponadto, pozna nurty psychoterapii, będzie także kształtował umiejętności terapeutyczne niezbędne do pracy z pacjentem.

 • PROGRAM STUDIÓW

  Student wybierający Psychologię kliniczną od szóstego semestru realizuje tzw. przedmioty specjalnościowe, wśród których będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi nurtami psychoterapii. Wśród proponowanych zajęć można wymienić m.in.:

  • Psychologiczna diagnoza kliniczna 
  • Neuropsychologia kliniczna  
  • Neuropsychologia dzieci i młodzieży 
  • Psychopatologia 
  • Seksuologia  
  • Interwencja kryzysowa 
  • Poradnictwo psychologiczne 
  • Psychoprofilaktyka  
  • Psychologia uzależnień 
  • Psychotraumatologia 
  • Podstawy psychoterapii 
  • Psychoterapia psychodynamiczna 
  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna 
 • UCZYMY PRAKTYCZNIE

  Student specjalności Psychologia kliniczna będzie miał możliwość spotkań z praktykami, wśród których znajdują się wybitni specjaliści m.in. z psychologii, seksuologii, psychiatrii. W trakcie studiów zyska możliwość skorzystania z bogatej oferty wizyt studyjnych w ośrodkach terapeutycznych, interwencji kryzysowej czy placówkach służby zdrowia i systemu oświaty. Dzięki praktykom studenckim w rekomendowanych podmiotach zdobędzie najnowocześniejszą wiedzę z zakresu psychologii, która pozwoli mu jasno sprecyzować swoją ścieżkę kariery zawodowej, w tym specjalizacji i certyfikacji.

 • OPŁATY

  Psychologia - studia jednolite magisterskie **
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 - 7 Rata miesięczna
  Semestr 8-10 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 500 zł 600 zł 600 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 580 zł 580 zł 620 zł 650 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

 • REKOMENDACJE

  "Psychologia w Akademii WSB to kierunek dedykowany tym, którzy pragną poznać mechanizmy ludzkiego zachowania, ciekawe metody diagnozy psychologicznej, tajniki psychologii klinicznej czy psychologii osobowości. To również dobra atmosfera na zajęciach, sprzyjająca procesowi edukacji, a także spotkanie ze specjalistami w dziedzinie psychologii, psychologii klinicznej, psychoterapii, seksuologii i medycyny. Serdecznie zapraszam".

  Tomasz Kuta
  Psycholog, arteterapeuta, kieruje sekcją arteterapii klinicznej Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”, menedżer kierunku Psychologia.

   

  "Absolwenci psychologii są przygotowani do diagnozowania, opisywania i wyjaśniania zjawisk i problemów psychologicznych w wymiarze jednostkowym i społecznym oraz kompetentni w zakresie planowania i realizowania form rozwoju, wsparcia i interwencji psychologicznej. Wobec powyższego absolwenci psychologii są (i będą coraz bardziej) pożądani na rynku pracy, posiadając różnorodne perspektywy zawodowe i znajdując zatrudnienie w placówkach medycznych, penitencjarnych, oświatowych, jak również w przedsiębiorstwach.. Równolegle obok praktyki psychologicznej posiadają szerokie możliwości dalszego rozwoju w ramach kształcenia podyplomowego, doktorskiego lub/i specjalizacyjnego, zgodne z ideą longlife learning".

  dr Dominika Siewniak-Maciuszek - psycholog, wykładowca Akademii WSB, starszy asystent w Oddziale Psychiatrycznym Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej