A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

PSYCHOLOGIA KLINICZNA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

  Wybierając specjalność Psychologia kliniczna student otrzyma najnowszą wiedzę, a także zostanie wyposażony w umiejętności praktyczne w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych, a także rozpoznawania mechanizmów zaburzeń osobowości. Dzięki specjalistycznej kadrze dydaktycznej, psychologia kliniczna zostanie ukazana jako dziedzina badań i praktyki. Szczególny nacisk zostanie położony na poznanie metod stosowanych w psychologicznej diagnozie klinicznej oraz wiedzę z obszaru promocji zdrowia i prewencji zdrowia psychicznego, a także psychoterapii.

  W trakcie edukacji studenci zdobędą umiejętności praktyczne z diagnozy neuropsychologicznej, psychoseksuologii, interwencji kryzysowej, a także pomocy psychologicznej w różnych typach kryzysów. Ponadto, pozna nurty psychoterapii, będzie także kształtował umiejętności terapeutyczne niezbędne do pracy z pacjentem.

 • PROGRAM STUDIÓW

  Student wybierający Psychologię kliniczną od szóstego semestru realizuje tzw. przedmioty specjalnościowe, wśród których będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi nurtami psychoterapii. Wśród proponowanych zajęć można wymienić m.in.:

  • Psychologiczna diagnoza kliniczna 
  • Neuropsychologia kliniczna  
  • Neuropsychologia dzieci i młodzieży 
  • Psychopatologia 
  • Seksuologia  
  • Interwencja kryzysowa 
  • Poradnictwo psychologiczne 
  • Psychoprofilaktyka  
  • Psychologia uzależnień 
  • Psychotraumatologia 
  • Podstawy psychoterapii 
  • Psychoterapia psychodynamiczna 
  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna 
 • UCZYMY PRAKTYCZNIE

  Student specjalności Psychologia kliniczna będzie miał możliwość spotkań z praktykami, wśród których znajdują się wybitni specjaliści m.in. z psychologii, seksuologii, psychiatrii. W trakcie studiów zyska możliwość skorzystania z bogatej oferty wizyt studyjnych w ośrodkach terapeutycznych, interwencji kryzysowej czy placówkach służby zdrowia i systemu oświaty. Dzięki praktykom studenckim w rekomendowanych podmiotach zdobędzie najnowocześniejszą wiedzę z zakresu psychologii, która pozwoli mu jasno sprecyzować swoją ścieżkę kariery zawodowej, w tym specjalizacji i certyfikacji.

 • OPŁATY

  Psychologia - studia jednolite magisterskie 
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 - 7 Rata miesięczna      
  Studia dzienne (stacjonarne) 650 zł 280 zł* 820 zł 820 zł 820 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 600 zł 800 zł 800 zł 820 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów. 

 • REKOMENDACJE

  "Psychologia w Akademii WSB to kierunek dedykowany tym, którzy pragną poznać mechanizmy ludzkiego zachowania, ciekawe metody diagnozy psychologicznej, tajniki psychologii klinicznej czy psychologii osobowości. To również dobra atmosfera na zajęciach, sprzyjająca procesowi edukacji, a także spotkanie ze specjalistami w dziedzinie psychologii, psychologii klinicznej, psychoterapii, seksuologii i medycyny. Serdecznie zapraszam."

  Tomasz Kuta
  Psycholog, arteterapeuta, seksuolog i psychoterapeuta w trakcie edukacji, kieruje sekcją arteterapii klinicznej i artepsychoterapii Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”, menedżer kierunku Psychologia