A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przyswoić wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności w zakresie wiedzy psychologicznej, użytecznej w szeroko pojętym świecie biznesu. Program nauczania łączy wiedzę z zakresu psychologii, marketingu i zarządzania. Podczas studiów masz możliwość nabyć wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: 

  • psychologii ogólnej i społecznej,
  • psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi,
  • oceny uwarunkowań funkcjonowania człowieka w różnych strukturach organizacyjnych,
  • skutecznej komunikacji,
  • organizacji pracy zespołowej,
  • rozwiązywania konfliktów w organizacji i w konkretnym zespole,
  • wykorzystywania metodologii stosowanych w psychologii pracy,
  • technik wywierania wpływu na innych,
  • psychologicznych mechanizmów oddziaływania reklamy na jej odbiorców,
  • oceny wartości i skuteczności oddziaływania przekazu reklamowego.

  Ponadto absolwent jest świadomy zastosowania aktualnej wiedzy psychologicznej w różnych sferach ludzkiej aktywności i dodatkowo cechuje się wysokim poziomem świadomości i odpowiedzialności zawodowej.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • kulturę organizacyjną,
  • psychologię w reklamie i marketingu,
  • psychologiczne aspekty motywowania pracowników,
  • metody radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym,
  • zarządzanie konfliktem w organizacji,
  • praktyczne zastosowanie analizy transakcyjnej w biznesie,
  • zarządzanie zmianą,
  • psychologię procesów kadrowych,
  • trening kierowniczy.
 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się rozwijać się zawodowo we wszelkiego typu przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, agencjach reklamy i PR, m.in. w charakterze negocjatorów, menedżerów ds. komunikacji i organizacji, specjalistów ds. zarządzania personelem, zarządzania marketingiem, reklamą i PR.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

  Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu w zakresie zarządzania projektami IPMA Student.

 • Rekomendacje

  Absolwent kierunku Zarządzanie dysponuje umiejętnościami pozwalającymi analizować otoczenie przedsiębiorstwa, w szczególności środowisko rynkowe i konkurencyjne firmy, profesjonalnie zarządzać zasobami wewnętrznymi i planować strategie marketingowe, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. W kwestii zarządzania projektami, posiada kompetencje do planowania, organizowania, realizacji i kontroli projektów. Dzięki poznanym metodom, technikom i nowoczesnym narzędziom informatycznym do zarządzania projektami, jest gotowy samodzielnie lub w zespole pracować nad realizacją określonego projektu.

  Dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

 • Opłaty

  Zarządzanie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł   280 zł* 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów. 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.