Specjalność

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przyswoić wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności w zakresie teorii i praktyki związanej z rozliczeniami księgowymi i podatkowymi. Podczas studiów masz możliwość nabyć wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

  • przepisów prawnych z zakresu rachunkowości i podatków,
  • zasad sporządzania sprawozdań finansowych i prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej,
  • rachunku kosztów i wyników,
  • kompleksowej obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych,
  • zastosowania narzędzi informatycznych w rachunkowości,
  • zagadnień związanych z systemem podatkowym w Polsce,
  • interpretacji przepisów z zakresu rachunkowości,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z polskimi wymogami oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej,
  • przeprowadzania rozliczenia podatkowego oraz efektywnego doradztwa w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych,
  • przygotowania informacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o dane sprawozdawcze i informacyjne,
  • pracy w wybranych systemach informatycznych wykorzystywanych w rachunkowości.
 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • rachunkowość kosztów i wyników,
  • podatki i prawo podatkowe,
  • postępowanie podatkowe,
  • sprawozdawczość finansową,
  • planowanie i budżetowanie w przedsiębiorstwie,
  • rachunkowość w zakresie aktywów rzeczowych,
  • rachunkowość w małej firmie,
  • systemy informatyczne w rachunkowości,
  • kontrolę podatkową.
 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się rozwijać się zawodowo między innymi w:

  • wysoko poszukiwanym na rynku pracy zawodzie księgowego, zwiększając także swoje szanse na awans zawodowy,
  • zakresie samozatrudnienia i przygotowania do założenia oraz prowadzenia własnego biznesu, w zakresie samodzielnego prowadzenia ksiąg na podstawie wiedzy opartej o prawo krajowe oraz międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej,
  • zawodach doradcy podatkowego i biegłego rewidenta,
  • jako specjalista z zakresu rachunkowości i podatków we wszystkich rodzajach organizacji – biznesowych, publicznych i społecznych.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy. Część zajęć będzie realizowana także z wykorzystaniem specjalistycznych, wirtualnych laboratoriów.

 • Opłaty

  Finanse i rachunkowość - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców