A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Jeśli chcesz pogłębić wiedzę i nabyć specjalistycznych umiejętności z zakresu zarządzania finansami i rachunkowością to te studia magisterskie są właśnie dla Ciebie. Studia posiadają akredytację ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – prestiżowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania w ponad 170 krajach na świecie.

  Każdy absolwent, który ukończy studia na kierunku Zarządzanie Finansami i Rachunkowość w latach 2024-2028 będzie uprawniony do zwolnień z wybranych egzaminów w przypadku ubiegania się o indywidualną certyfikację w zakresie kompetencji z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania potwierdzanych przez ACCA. Dotyczy to zwolnień w czterech obszarach egzaminacyjnych:

  • sprawozdawczości finansowej - financial reporting (FR)
  • zarządzania efektywnością - performance management (PM)
  • biznes i technologia - business and technology (BT)
  • rachunkowość zarządcza - management accounting (MA)
  • rachunkowość finansowa - financial accounting (FA)
  • prawo korporacyjne i gospodarcze – corporate and business law (LW)

  Szczegółowe informacje na temat certyfikacji ACCA dostępne są na stronie www.accapolska.pl

  Po zakończeniu studiów będziesz potrafił między innymi:

  • dokonywać wnikliwych analiz finansowych, także w oparciu o instrumenty rachunkowości zarządczej,
  • sporządzać kalkulacje efektywności inwestycji i kosztu finansowania wraz z określeniem portfela inwestycyjnego i źródeł finansowania,
  • tworzyć plany finansowe, szacować poziom ryzyka finansowego oraz formułować wnioski i rekomendacje,
  • posługiwać się przepisami prawa w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji zarządczych,
  • kreatywnie opracować strategię zarządzania przyszłością organizacji i zarządzania finansami oraz będziesz posiadał umiejętności strategicznego przywództwa,
  • współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespole poprzez kierowanie pracą zespołu w tym procesami planowania, organizowania, motywowania i kontroli na poziomie zintegrowanym,
  • dobierać odpowiednie metody i narzędzia w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne do opisu oraz analizy problemów w różnych obszarach działalności organizacji i jej otoczenia,
  • dokonywać obserwacji zjawisk i procesów z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości oraz ich krytycznej analizy a także wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów praktycznych.
 • Program

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie Finansami i Rachunkowość o profilu praktycznym podzielone jest na następujące grupy zajęć:

  • podstawowych – obejmujące m.in. biznes i technologię (business and technology), rachunkowość zarządczą (management accounting), rachunkowość finansową (financial accounting) oraz prawo korporacyjne i gospodarcze (corporate and business law),
  • kierunkowych – obejmujących rachunkowość i sprawozdawczość finansową wg standardów IFR (international financial reporting), zarządzanie strategiczne (strategic business reporting), zarządzanie efektywnością (performance management), system podatkowy (taxation), przywództwo strategiczne w biznesie (strategic busness leader), zarządzanie finansowe (financial management), audyt i ubezpieczenia (audit and assurance),
  • poszerzających wiedzę specjalistyczną z zakresu zaawansowanego zarządzania finansami (advanced financial management), zaawansowanego zarządzania efektywnością (advanced performance management), zaawansowanych zagadnień w zakresie podatków (advanced taxation) oraz w zakresie audytu i ubezpieczeń (advanced audit and assurance).

  Studia obejmują też grupę zajęć przygotowującą do pisania pracy dyplomowej, moduł praktyczny obejmujący między innymi praktyki dyplomowe i spotkania z praktykiem oraz grupę zajęć ogólnouczelnianych.

 • Uczymy praktycznie

  Praktyczność oferty kierunku wyraża się przede wszystkim poprzez:

  • dostarczanie użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości przekazywanej przez praktyków biznesu oraz liczne warsztaty i spotkania ze specjalistami,
  • praktyczne treści studiów odpowiadające na wyzwania przyszłości, dające przewagę na przyszłym rynku pracy,
  • dostęp do specjalistycznego oprogramowania branżowego oraz do wirtualnych laboratoriów,
  • możliwość udziału w wydarzeniach biznesowych, kongresowych, konferencyjnych, w tym z udziałem partnerów z najbardziej prestiżowych firm i instytucji w kraju i za granicą,
  • możliwość udział studentów w pracach w ramach realizowanych przez uczelnię projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych, w szczególności w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości,
  • wsparcie w zakresie pozyskiwania i realizacji praktyk zawodowych oraz priorytet dla prac dyplomowych odpowiadających realnym wyzwaniom zarządzania finansami i rachunkowości w organizacjach,
  • dostęp do nowoczesnych narzędzi badawczych, w tym do realizacji prac dyplomowych i innych badań,
  • atrakcyjne metody pracy warsztatowej, gry decyzyjne, case studies,
  • możliwość udziału w konkursach biznesowych oraz możliwości uzyskania dodatkowych certyfikatów branżowych,
  • szerokie, dodatkowe możliwości wsparcia psychologicznego, prawnego oraz bogaty system stypendialny. 

  Ukończenie studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie Finansami i Rachunkowość daje zarówno szanse pracy we własnej firmie jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku średniego i wyższego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, w służbach finansowo-księgowych, agencjach konsultingowych, instytucjach typu non – profit i jednostkach publicznych.

 • Rekomendacje

  Jako biegły rewident i trener EY Academy of Business serdecznie polecam studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. Prowadząc szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości oraz ACCA mogę zdecydowanie potwierdzić, że uzyskiwane podczas studiów kwalifikacje otwierają możliwość szybkiej kariery w finansach w Polsce i na świecie. Program kierunku jest zbieżny ze standardami ACCA, w ramach których zdobywasz pakiet zaawansowanej wiedzy zarządczej, finansowej i z zakresu rachunkowości.

  Bartłomiej Dębek
  Manager i trener, EY Academy of Business

 • Opłaty

  Zarządzanie finansami i rachunkowość II stopnia (ACCA)  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 620 zł 720 zł 720 zł 720 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

   

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.