Kierunek

LOGISTYKA I SPEDYCJA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy oraz praktycznych kompetencji z zakresu logistyki i spedycji w transporcie kolejowym. Przede wszystkim zapoznanie uczestników z koncepcjami i metodami zarządzania procesami logistycznymi, organizacją i zarządzaniem procesem spedycyjnym. Studia adresowane są do menedżerów zarządzających procesami logistycznymi, specjalistów z zakresu różnych sfer zarządzania logistycznego, pracowników komórek organizacyjnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami logistycznymi oraz do osób poszukujących kompleksowej wiedzy z zakresu problematyki logistyki i spedycji w transporcie kolejowym.

 • Atuty

  • zaawansowane technologie w transporcie kolejowym
  • nacisk na zagadnienia dotyczące przewozu  ładunków niebezpiecznych i przesyłek specjalnych
  • Absolwenci studiów są profesjonalnie przygotowani do pracy w spółkach kolejowych lub w firmach wykorzystujących potencjał logistyczny kolei
 • Program

  1. Polityka transportowa Unii Europejskiej i otoczenie sektora kolejowego
  2. Organizacja, technika i technologia w transporcie  kolejowym
  3. Ekonomiczne i prawne uwarunkowana funkcjonowania transportu kolejowego
  4. Zarządzanie  logistyczne łańcuchami dostaw
  5. Prawo przewozowe w transporcie kolejowym , umowy międzynarodowe dotyczące przewozu ładunków
  6. Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym - Rola spedycji w kolejowych łańcuchach dostaw
  7. Dokumentacja przewozowa i obsługa celna w transporcie kolejowym
  8. Infrastruktura w logistyce i spedycji kolejowej i jej rola w procesach transportowych
  9. Organizacja przewozów intermodalnych
  10. Przewóz ładunków niebezpiecznych i przesyłek specjalnych
  11. Wykorzystanie współpracy międzygałęziowej transportu w logistyce kolejowej
  12. Seminarium

  Liczba godzi: 210 h

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów i/lub złożeniem pracy końcowej.
  • Dni odbywania się zajęć: piątek 16:00-19:00, sobota 9:00-19:00, niedziela 9:00-13:00, zajęcia raz w miesiącu
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB, biegły sądowy i ekspert NIK w zakresie transportu szynowego. Kierownik prac dotyczących budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Autor lub współautor kilkunastu monografii krajowych lub zagranicznych związanych z transportem szynowym  - w tym bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem transportu. Autor około 150 artykułów krajowych i zagranicznych związanych z transportem. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w transporcie szynowym, trwałością i niezawodnością pojazdów szynowych oraz zarządzaniem zintegrowanego systemu transportowego.

   

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy z zakresu: organizacji, techniki i technologii w transporcie kolejowym, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania transportu kolejowego, organizacji i zarządzania procesem spedycyjnym, prawa przewozowego oraz organizacji przewozów intermodalnych, materiałów niebezpiecznych, czy też przesyłek specjalnych. Program studiów podyplomowych adresowany jest do tych osób, które są zainteresowane zatrudnieniem w firmach związanych z transportem kolejowym,

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz
  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  WPISOWE 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2021
  II 600 zł do 5 listopada 2021
  III 800 zł do 5 grudnia 2021
  IV 800 zł do 5 lutego 2022
  V 800 zł do 5 marca 2022
  VI 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 4200 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  dr inż. Marzena Graboń- Chałupczak
  Sekretarz kierunku
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 54
  e-mail: mchalupczak@wsb.edu.pl

  Alina Jagusiak
  Opiekun kierunku
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 54
  e-mail: ajagusiak@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji