A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Tematyka konferencji

Celem konferencji jest wymiana wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze szeroko pojętych innowacji, sztucznej inteligencji, nowoczesnych technologii i Industry 5.0.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowiska nauki, kultury, edukacji, pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz środowisk biznesowych: menedżerów, animatorów, praktyków zainteresowanych problematyką innowacji i przedsiębiorczości. Szczególne zaproszenie kierujemy do studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką sztucznej inteligencji i Industry 5.0.

Tematyka konferencji: 

  • Sztuczna inteligencja
  • Transformacja cyfrowa
  • Wykorzystanie chatu GPT
  • Technologie IOT, IOP
  • Big Data
  • Rozszerzonai wirtualna rzeczywistość
  • Szeroko pojęta cyfryzacja