Większa liczba punktów dla czasopism naukowych Akademii WSB

1 grudnia Minister Edukacji i Nauki opublikował nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W związku z aktualizacją wartości punktowej czasopismom naukowym wydawanym przez Akademię WSB przysługuje więcej punktów na potrzeby ewaluacji działalności naukowej za każdy opublikowany artykuł.

Forum Scientiae Oeconomia (ISSN 2300-5947) uzyskało 70 punktów (dotychczas było to 40 pkt.), natomiast Cultural Management: Science and Education (ISSN: 2512-6962) zwiększyło liczbę punktów na 40 (z 20 pkt.). Do wykazu czasopism punktowanych zostało również włączone czasopismo Security Forum (ISSN 2544-1809), uzyskując 20 punktów.

Zaszczytne miejsce w gronie prestiżowych czasopism naukowych, a także wysokie oceny uzyskane przez czasopisma Akademii WSB są potwierdzeniem dużego wkładu w rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych, poziomu umiędzynarodowienia, a także doskonalenia działań w zakresie upowszechnienia nauki i wyników badań w skali międzynarodowej.

Jednym z kluczowych celów czasopism Akademii WSB jest promocja osiągnięć polskich naukowców na forum międzynarodowym. Zespoły redakcyjne dokładają wielu starań, by w każdym wydaniu czasopism obok tekstów przesyłanych przez autorów z zagranicznych uniwersytetów prezentowane były również wyniki badań prowadzonych w polskich ośrodkach naukowych.

Większa wartość punktowa z pewnością przyczyni się do zwiększenia zasięgu i rozpoznawalności czasopism, co z kolei przełoży się na jeszcze szersze upowszechnienie osiągnieć polskich naukowców na arenie międzynarodowej.   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji