Informacje o Kongresie

Szanowni Państwo,

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Pedagogiki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Naukowe Studentów i Doktorantów zapraszają na Ogólnopolski Kongres Edukacyjny Doktorantów i Studentów pt. Innymi oczami. Młode Badaczki i Badacze o sobie, świecie społecznym i swoich relacjach ze światem, który odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89.

Pojęciem, za pomocą którego opisujemy dzisiaj nasz społeczny świat jest zmiana. Zmianie podlega dzisiaj wszystko. My sami, to co nas otacza, oraz nasze relacje z innymi, że światem, ze sobą samym. Zmiana jest dzisiaj gwałtowna, wielopiętrowa, zróżnicowana a przez to czasami niezrozumiała. Jest źródłem dysonansu poznawczego, który na co dzień odczuwamy, niepokoju, który zakłóca nasze sprawne funkcjonowanie a nawet cierpienie, które staje się źródłem bólu i problemów egzystencjalnych. Staje się źródłem indywidualnych i społecznych kryzysów. Te zmiany i ich konsekwencje szczególnie dotkliwie odczuwamy w ostatnich latach (np. kryzysy humanitarne, kryzys ekologiczny, pandemia Covid-19, trwająca wojna w Ukrainie). Zmieniający się świat społeczny potrzebuje opisu i rozumienia. Potrzebuje języka, który uchwyci jego zróżnicowanie nie wartościując bez potrzeby, nie banalizując i nie wydając pochopnych sądów. Potrzebuje metod, dzięki którym taki opis stanie się możliwy. I potrzebuje interpretacji, dzięki której możliwe stanie się rozumienie skomplikowanych procesów społecznych.

Pierwsza, otwierająca ten cykl konferencja pt. Innymi oczami. Młode Badaczki i Badacze o sobie, świecie społecznym i swoich relacjach ze światem to zarówno wyzwanie jak i nadzieja dla naszego wspólnego, międzypokoleniowego odnalezienie się w tej zmiennej, skomplikowanej rzeczywistości. Zapraszamy Doktorantki i Doktorantów, Studentki i Studentów z całej Polski do podzielenia się z nami swoimi planowanymi lub realizowanymi projektami badawczymi, swoimi metodologicznymi rozwiązaniami oraz sposobami opisu i interpretacji własnych badań. Bez względu na to, na jakim etapie własnej pracy badawczej czekamy na Was. Podzielcie się z innymi swoim spojrzeniem na wybrane problemy społecznego świata. Spotkanie, dyskusja, nawet spór czy krytyka pomoże nam wszystkim. Wszakże prawda rodzi się w sporze. A czymże innym jest nauka jak nie uporczywym poszukiwaniem prawdy lub prawd, które prowadzą do rozumienia?

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji