Wirtualna Biblioteka Nauki


Elsevier Science Direct
pełnotekstowa baza danych tworzona przez wydawnictwo
Elsevier Science zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w 
tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Tematyka
bazy: nauki ścisłe: fizyka i astronomia, informatyka, chemia, matematyka, geologia,
rolnictwo, biologia oraz nauki medyczne i o zdrowiu, a także częściowo nauki społeczne
i humanistyczne.
  
Sprniger Link
wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza oferująca dostęp do 1140
tytułów czasopism wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie tysięcy
tytułów czasopism w formie elektronicznej, serii książkowych, kolekcję książek
elektronicznych wydanych przez Sprignera. Zakres dziedzinowy bazy: nauki
rolnicze, medycyna, biologia, biochemia, inżynieria, chemia, nauki o środowisku,
informatyka, ekonomia, matematyka, fizyka, nauki społeczne i humanistyczne,
sztuka, zarządzanie i marketing, psychologia i inne.
   
Wiley Online Library
kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z 
nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse
i księgowość, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia,
literatura i językoznawstwo, historia, religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja,
politologia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne,
chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynaria, a także
2450 książek elektronicznych.
  
Czasopismo Nature
jest dostępne z serwera wydawcy Nature Publishing Group
(NPG). Udostępniona przez Wirtualną Bibliotekę Nauki licencja krajowa Nature
pozwala na pełny dostęp do archiwum tego jednego z najstarszych i najbardziej
prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Opisuje odkrycia ze wszystkich
dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych.
Czasopismo to posiada od lat najwyższy Impact Factor ze wszystkich czasopism
naukowych wydawanych na świecie.
  
Czasopismo Science
jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for
the Advancement of Science. Licencja krajowa Science, dostępna w ramach Wirtualnej
Biblioteki Nauki pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.
Czasopismo podejmuje tematy z wielu różnych dziedzin nauki, m. in.: astronomia,
biologia, biznes, chemia, edukacja, ekologia, ekonomia, farmakologia, fizyka,
geografia, historia, informatyka, matematyka, medycyna, mikrobiologia, socjologia,
technika i technologia.
  
EBSCOhost
zbiór pełnotekstowych wielodziedzinowych baz danych (głównie
anglojęzycznych) z zakresu nauk: ścisłych, humanistycznych, społecznych,
psychologii, edukacji, nauk ekonomicznych, zarządzania, biznesu, informatyki,
techniki, biologii, chemii, fizyki, nauk medycznych i wielu innych. Rejestruje zawartość
czasopism naukowych (około 8 tys. tytułów), książek, raportów itp., a także materiały
audiowizualne.
Web of Science
Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism,
w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
Scopus
Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism,
145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji