Czasopisma on-line

Czasopisma elektroniczne w kolejności alfabetycznej

Administracja / Prawo / Finanse / Ekonomia:

 1. Acta Erasmiana
 2. Animacja Życia Publicznego
 3. Barometr Regionalny
 4. Biblioteka Regionalisty
 5. Central European Management Journal
 6. Central European Review of Economics and Management
 7. Forum Prawnicze
 8. Gubernaculum et Administratio
 9. Infos. Zagadnienia społeczno - gospodarcze
 10. International Journal of New Economics, Public Administration
 11. Ius et Administratio
 12. Journal of Geography, Politics and Society
 13. Journal of Modern Science
 14. Kontrola Państwowa
 15. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
 16. Law and Administration in Post-Soviet Europe
 17. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
 18. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
 19. Prawo Mediów Elektronicznych
 20. Przegląd Prawa i Administracji
 21. Public Policy and Economic Development
 22. Rocznik Administracji Publicznej
 23. Rocznik Samorządowy
 24. Roczniki Administracji i Prawa
 25. Samorząd Terytorialny
 26. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
 27. Studia Administracyjne
 28. Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
 29. Studia Prawnicze i Administracyjne
 30. Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
 31. Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
 32. Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
 33. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 34. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
 35. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Administracja
 36. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
 37. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Administracja Publiczna

Bezpieczeństwo Narodowe:

 1. Acta Pomerania
 2. Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka
 3. Animacja Życia Społecznego
 4. Barometr Regionalny
 5. Bezpieczeństwo Obronność Socjologia
 6. Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka
 7. Central European Management Journal
 8. Central European Review of Economics and Management
 9. Dyplomacja i Bezpieczeństwo
 10. Gazeta Administracji i Policji Państwowej
 11. Gazeta Policyjna
 12. Kwartalnik policyjny
 13. Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
 14. Przegląd Służby Cywilnej
 15. Safety & Fire Technology
 16. Security Dimensions
 17. Studia Administracji i Bezpieczeństwa

Pedagogika:

 1. Biuletyn Historii Wychowania
 2. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo
 3. Doradca Nauczyciela Przedszkola
 4. E-mentor
 5. Edukacja Dorosłych
 6. Edukacja Humanistyczna
 7. Edukacja Międzykulturowa
 8. Edukacja Muzyczna
 9. Edukacja Techniczna
 10. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 11. Edukacja – Technika – Informatyka
 12. Forum Logopedyczne
 13. Gdyński Kwartalnik Oświatowy
 14. General and Professional Education
 15. Human Movement
 16. Języki Obce w Szkole
 17. Kształcenie Zawodowe. Pedagogika, Psychologia ; rocznik polsko-ukraiński
 18. Kultura i Wychowanie
 19. Lubelski Rocznik Pedagogiczny
 20. Meritum : Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny
 21. Monitor Dyrektora Przedszkola
 22. Monitor Dyrektora Szkoły
 23. Neodidagmata
 24. Pedagogika Rodziny
 25. Pedagogika. Studia i Rozprawy
 26. Problemy Wczesnej Edukacji
 27. Przegląd Badań Edukacyjnych
 28. Przyjaciel Dziecka
 29. Rocznik Andragogiczny
 30. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych
 31. Studia Edukacyjne
 32. Studia Pedagogiczne : Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne
 33. Szkice Humanistyczne
 34. Teaching English with Technology
 35. Wychowanie Muzyczne
 36. Wychowanie w Rodzinie
 37. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Transport i logistyka:

 1. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
 2. Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
 3. Journal of Mechanical and Transport Engineering
 4. Logistics and Transport
 5. Logistics and Transport = Logistyka i Transport
 6. Magazyn Autostrady
 7. Postępy Nauki i Techniki
 8.  Problemy Transportu i Logistyki
 9. Przegląd ITS. Inteligentne Systemy Transportowe
 10. TOR Rynek kolejowy
 11. Transport Economics and Logistics
 12. Transport Logistyka Porty
 13. Transport Miejski i Regionalny
 14. Transport Problems
 15. Transport Problems
 16. Transport Samochodowy
 17. Transport Technika Motoryzacyjna
 18. Truck & Van
 19. TSL biznes

Socjologia, psychologia:

 1. Acta Psychologica
 2. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
 3. Clinical Psychology Review
 4. Genes, Brain and Behavior
 5. Hemispheres. Studies on Cultures and Societies
 6. Journal of Anxiety Disorders
 7. Kultura i Społeczeństwo
 8. Labor et Educatio
 9. Przegląd Socjologiczny
 10. Przegląd Socjologii Jakościowej
 11. Qualitative Sociology Review
 12. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
 13. Societas/Communitas
 14. Studia Poradoznawcze
 15. Trzeci Sektor

Medycyna:

 1. Acta Clinica
 2. Acta Neurobiologiae Experimentalis
 3. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research
 4. Advances in Palliative Medicine
 5. Alergia
 6. Alergoprofil
 7. Anestezjologia i Ratownictwo
 8. Annual Report Institute of Nuclear Chemistry and Technology
 9. Archiwum czasopisma „Służba Zdrowia”
 10. Biblioteka Medyczna
 11. Bio-Algorithms and Med-Systems
 12. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 13. Czasopisma Medyczne Wydawnictwa Termedia
 14. Czasopisma Via Medica
 15. Czasopismo Kurier Medyczny
 16. Czasopismo Leczenie Ran
 17. Czasopismo Medycyna Paliatywna
 18. Czasopismo Pediatria Polska
 19. Czasopismo Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 20. Czasopismo Problemy Pielęgniarstwa
 21. Czasopismo Studia Medyczne
 22. Czytelnia | Terapia
 23. Diagnostyka
 24. Disaster and Emergency Medicine Journal
 25. Family Medicine & Primary Care Review
 26. Folia Histochemia et Cytobiologica
 27. Folia Morphologica
 28. Health Psychology Report
 29. Inżynieria Biomedyczna
 30. Journal of Applied Genetics
 31. Journal of Physiology and Pharmacology
 32. Kwartalnik „Prewencja i Rehabilitacja" - Prewencja i rehabilitacja - ZUS
 33. Medycyna
 34. Medycyna Dydaktyka Wychowanie
 35. Medycyna i Kronika Lekarska
 36. Medycyna Metaboliczna
 37. Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną
 38. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Prace zaakceptowane
 39. Medycyna Paliatywna
 40. Medycyna po Dyplomie
 41. Medycyna Pracy
 42. Medycyna Sportowa
 43. Medycyna Środowiska
 44. Medycyna Weterynaryjna
 45. Medycyna Wieku Podeszłego
 46. Monographs of Physical Anthropology
 47. Open Medicine
 48. Ostry Dyżur
 49. Panacea
 50. Pediatria i Medycyna Rodzinna
 51. Physiotherapy Review
 52. Pielęgniarstwo Polskie
 53. Pielęgniarstwo specjalistyczne
 54. Pielęgniarstwo XXI wieku
 55. Polish Annals of Medicine
 56. Polish Journal of Pathology
 57. Polish Journal of Radiology
 58. Postępy Biochemii
 59. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
 60. Prawo i Medycyna
 61. Przegląd Epidemiologiczny
 62. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
 63. Sztuka Leczenia
 64. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology
 65. Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zarządzanie:

 1. Akademia Zarządzania
 2. Journal of Management and Business Administration. Central Europe
 3. Decyzje
 4. Entrepreneurial Business and Economics Review
 5. Kobieta i Biznes
 6. Management
 7. Management and Quality = Zarządzanie i Jakość
 8. Organization and Management
 9. Prakseologia i Zarządzanie
 10. Problemy Zarządzania
 11. Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 12. Przedsiębiorczość Międzynarodowa
 13. Zarządzanie w Kulturze
 14. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 15. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Nauki ścisłe:

 1. Acta Agrophysica
 2. Acta Biochimica Polonica
 3. Acta Bioengineering and Biomechanics
 4.  Acta Mechanica et Automatica
 5. Advances in Computer Science Research
 6. Architecturae et Artibus
 7. Archives of Civil and Mechanical Engineering
 8. Badania Fizjograficzne Ser. A. Geografia Fizyczna
 9. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
 10. Budownictwo i architektura
 11. Czasopismo Techniczne = Technical Transactions (Serie: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Nauki Podstawowe, Środowisko)
 12. Eksploatacja i Niezawodność
 13. Electronic Journal of Polish Agricultural Universites
 14. Engineering Management in Production and Services
 15. Geomatics And Environmental Engineering
 16. Inżynieria Morska i Geotechnika
 17. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture
 18. Journal of Elementology
 19. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
 20. Kosmos
 21. Pomiary, Automatyka, Robotyka
 22. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
 23. Przestrzeń i Forma
 24. Technical Sciences

Inne:

 1. Biuletyn Naukowy UWM
 2. Czytelnia czasopism PAN
 3. Kwartalnik Urzędu Patentowego
 4. Polska Gospodarka. Tendencje, Oceny, Prognozy
 5. Sprawy Nauki
 6. Studia i Raporty IUNG PIB
 7. Środowisko Mieszkaniowe / Housing Environment

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji