A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

11.02.2024

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do kosztów kształcenia - Program Aktywny Samorząd

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II


Uwaga! Od bieżącego roku czekamy także na wnioski osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze  stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

w szkole policealnej,
w kolegium,
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte są one w rozdziale VI ustęp 2 oraz ustęp 4 programu: Załącznik do uchwały nr 19 Rady Nadzorczej PFRON z 2023 roku (pdf 270 KB)

Wnioski przyjmujemy do:

31 marca 2024 roku - jeśli dotyczą roku akademickiego 2023/2024,
10 października 2024 roku - jeśli dotyczą roku akademickiego 2024/2025.
Wysokość dofinansowania
Warunki dofinansowania opisane są w ustępach: 10-24 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2024 roku.

Kliknij poniżej:

Dofinansowanie do studiów z PFRON