A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

18.01.2024

Wizyta studyjna studentów do SOSW w Dąbrowie Górniczej

W dniu 18 stycznia 2024 roku Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Akademii WSB zorganizowało wizytę studyjną do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, w której udział wzięli studenci Akademii WSB. 

Wykład na temat budowania świadomości społecznej w obszarze niepełnosprawności wygłosiła Dyrektor Ośrodka Violetta Trzcina. Przedstawiła także imponujące dane statystyczne na temat funkcjonowania Ośrodka. Studenci wraz z opiekunem mgr Sylwią Bartelą mieli możliwość zapoznania się z dostosowaną strukturą organizacyjną a także być świadkiem zajęć i warsztatów dla podopiecznych ośrodka, podczas których studenci Akademii WSB mogli podziwiać uczniowskie prace artystyczne czy cukiernicze. 

Wizyta studyjna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej przyczyniła się do poszerzenia świadomości studentów z zakresu funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz potrzebami specjalnymi.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji oraz Pracownikom i Wychowankom SOSW w Dabrowie Górniczej za wyjątkowe spotkanie.