A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

07.02.2024

Zakończenie projektu „Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością”,

Akademia WSB zakończyła realizację  projektu pn. „Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością”, który współfinansowany był ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu było wypracowanie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na poziomie podstawowym (MINI), następnie średniozaawansowanym (MIDI).

Projekt zakładał wsparcie obszarów działalności Uczelni, istotnych z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami:

  1. zmiany w strukturze uczelni, wzmocnienie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami
  2. wypracowanie modelu i procedur wsparcia
  3. dostosowanie budynków uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  4. zakup sprzętu i oprogramowania zaspokajającego różnorodne potrzeby
  5. zapewnienie dodatkowych usług wspierających
  6. realizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej uczelni, umożliwiające uzyskanie wiedzy i świadomości w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zrealizowany projekt to kolejny krok w procesie dostosowywania uczelni i zwiększania jej dostępności.

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom i wykonawcom zaangażowanym w realizację projektu. Szczególne podziękowania należą się uczestnikom projektu – studentom, pracownikom administracyjnym i dydaktycznym.