Infrastruktura budynku

Akademia WSB posiada dostosowaną infrastrukturę do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności, która pozwala na dogodne poruszanie się po terenie uczelni oraz realizację procesu kształcenia w warunkach dostosowanych m.in.:

 • podjazdy do wejścia do budynku
 • wyznaczone miejsca parkingowe
 • dostosowane windy
 • przystosowane toalety
 • przestronne wnętrza sal audytoryjnych i wykładowych
 • nowoczesne laboratoria komputerowe
 • automatycznie otwierane drzwi wejściowe do siedziby Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie
 • taśmy ostrzegawcze, nakładki brajlowskie, odbojniki
 • elektroniczne tablice informacyjne
 • oprogramowanie umożliwiające wirtualną podróż po budynku Uczelni, kontakt z awatarami z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej. 

   

  Akademia WSB wprowadziła nowe rozwiązanie dla studentów - "Uczelnia VR". Dzięki tej aplikacji, wykorzystującej technologię wirtualnej rzeczywistości  VR, możliwe jest odbycie cyfrowej podróży po budynku Akademii WSB. To nowoczesne rozwiązanie pozwola na dokładne zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń, korytarzy i infrastruktury wspomagającej osoby z niepełnosprawnościami. Z „Uczelni VR” można korzystać przy użyciu gogli VR lub poprzez smartfona.

  „Uczelnia VR” to wirtualna przestrzeń pozwalająca na poznanie Akademii WSB w sposób interaktywny i angażujący. Aplikacja umożliwia wybór trybu nawigacyjnego, dzięki któremu można wybrać miejsce docelowe, a następnie podążać za wskazówkami obliczonej przez system najbardziej optymalnej trasy. To bardzo praktyczne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami. Poprzez „Uczelnię VR” mogą się oni zapoznać z infrastrukturą uczelni dopasowaną do ich potrzeb oraz miejscami dostępnymi.

  Uczelnia VR to kolejny krok w kierunku rozwijania nowych technologii w edukacji. To rozwiązanie pozwalające na aktywne uczestnictwo w procesie edukacji oraz lepsze przygotowanie się do rzeczywistości. Dzięki tej aplikacji możemy zwiększyć zainteresowanie studentów nauką, a także ułatwić im dostęp do informacji na temat Akademii WSB – mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB.

  Aplikacja Akademii WSB to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia studentom dokładne zapoznanie się z budynkiem uczelni bez konieczności fizycznej obecności na miejscu. Dzięki temu osoby, które dopiero przygotowują się do studiów, mogą poznać uczelnię z każdego miejsca na świecie. Natomiast dla studentów, którzy już studiują w Akademii WSB, to doskonała okazja, aby lepiej poznać swoje otoczenie i zapoznać się z dodatkowymi udogodnieniami oferowanymi przez uczelnię. Wszystkie pomieszczenia w budynku zostały zeskanowane przy użyciu specjalistycznego oprogramowania i skanerów 3D, co pozwoliło na stworzenie dokładnego wirtualnego modelu uczelni.

  Uczelnia VR to nie tylko wirtualna przestrzeń, ale także miejsce, gdzie użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z awatarami pracowników w kluczowych miejscach Akademii WSB, takich jak dział rekrutacji, dziekanat, rektorat czy kasa. Pozwoli to np. na zdalne uzyskanie informacji związanych z rekrutacją lub uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z organizacją studiów.  

  Szczegóły: https://wsb.edu.pl/student/biuro-ds-osob-z-niepelnosprawnoscia/o-projekcie

  Aplikacja dostępna jest także na smartfony z systemem Android
  Z „Uczelni VR” można skorzystać również w budynku Akademii WSB, zakładając  gogle  możemy przenieść  się do Uczelni wirtualnej w wymiarze 3D
  „Uczelnia VR” to kolejne rozwiązanie wykorzystujące wirtualną rzeczywistość w Akademii WSB. Studenci mają możliwość korzystania z VR w ramach symulacji medycznych na kierunku ratownictwo medyczne czy pielęgniarstwo. To połączenie dydaktyki, grafiki 3D oraz najnowocześniejszych metod animacji, stwarzające nieograniczone możliwości realizacji scenariuszy w różnych środowiskach z zastosowaniem wirtualnych pacjentów. Studenci mają także do dyspozycji wirtualny symulator starości – oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi wcielenie się w rolę osoby starszej, cierpiącej na zaburzenia wzroku i słuchu. Z symulatora korzystają studenci fizjoterapii, informatyki i transportu, którzy w ramach swoich studiów realizują moduły projektowania uniwersalnego.

   

  Wirtualizacja wykonana jest w ramach projektu: „Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością" . Numer projektu: POWR.03.05.00-00-AO59/19. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji