Warsztaty integracyjne i Forum Eksperckie dla kadry AWSB – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Warsztaty z zakresu integracji środowiska akademickiego z uwzględnieniem potrzeb OzN - 2023

  • 13.01.2023 r. - 9:00 – 12:15, Warsztaty z zakresu dostępności cyfrowej. Liczba uczestników 10 osób
  • 13.01.2023 r. - 9:00 – 12:15, Warsztaty z zakresu dostępności architektonicznej i komunikacyjnej. Liczba uczestników 10 osób
  • 13.01.2023 r. - 9:00 – 12:15, Warsztaty z zakresu dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa OzN. Liczba uczestników 10 osób
  • 13.01.2023 r. - 9:00 – 12:15, Warsztaty z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Liczba uczestników 10 osób
  • 13.01.2023 r. - 9:00 – 12:15, Warsztaty z zakresu technologii wspierających i ułatwiających proces edukacyjny oraz funkcjonowanie OzN. Liczba uczestników 10 osób

 

Forum Eksperckie dla uczestników wszystkich warsztatów

  • 13.01.2023 r. - 13:30 – 15:00, Zmiany organizacyjne, prawne, stwarzanie warunków do udziału w procesie kształcenia i działalności naukowej osobom o różnych rodzajach niepełnosprawności. Liczba uczestników 50 osób.