Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia:

Wypełnij kwestionariusz (do pobrania na dole strony) i złóż go osobiście w Biurze Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością w pokoju 403 lub prześlij mailowo na adres bon@wsb.edu.pl

Kwestionariusz wsparcia można różnież wypełnić online klikając w link: KWESTIONARIUSZ

Sylwia Bartela - Pełnomocniczka ds. Osób z niepełnosprawnościami

Maja Zawisza - Specjalistka ds. dostępności

Ewa Ruman - Specjalistka ds. dostępności

  • e-mail: eruman@wsb.edu.pl
  • telefon: 32 295 93 83
  • poniedziałek - piątek: 8.00-15.00
  • Dyżury pełnione są również w weekendy.
  • Tel. kom.: 885-544-199

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 
CAŁODOBOWY
Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12
CAŁODOBOWY
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111
CAŁODOBOWY
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123
CAŁODOBOWY
Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112
Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

Inne numery telefonów pomocowych znajdziesz na stronach:

www.zapobiegajmysamobojstwom.pl

www.zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe

www.pokonackryzys.pl