O projekcie

Akademia WSB rozpoczęła realizację projektu

„Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością"

Termin realizacji: 01.11.2019 r. – 31.10.2023 r.

Wartość: 4 648 972,75 zł.

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-AO59/19

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest wypracowanie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na poziomie podstawowym (MINI), następnie średniozaawansowanym (MIDI). Projekt zakłada wsparcie sześciu obszarów istotnych z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami:

  • zmiany w strukturze uczelni, wzmocnienie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
  • wypracowanie modelu i procedur wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
  • dostosowanie budynków uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • zakup sprzętu i oprogramowania zaspokajającego różnorodne potrzeby osób z niepełnosprawnościami,
  • dodatkowe usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami,
  • szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej uczelni, umożliwiające uzyskanie wiedzy i świadomości w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji