O projekcie

Akademia WSB rozpoczęła realizację projektu

„Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością"

 • Termin realizacji: 01.11.2019 r. – 31.12.2023 r.
 • Wartość: 4 648 972,75 zł.
 • Numer projektu: POWR.03.05.00-00-AO59/19

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest wypracowanie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na poziomie podstawowym (MINI), następnie średniozaawansowanym (MIDI). Projekt zakłada wsparcie sześciu obszarów istotnych z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiany w strukturze uczelni, wzmocnienie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 • wypracowanie modelu i procedur wsparcia osób z niepełnosprawnościami
 • dostosowanie budynków uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • zakup sprzętu i oprogramowania zaspokajającego różnorodne potrzeby osób z niepełnosprawnościami
 • dodatkowe usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami
 • szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej uczelni, umożliwiające uzyskanie wiedzy i świadomości w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Przypominamy, że Akademia WSB wprowadziła nowe rozwiązanie dla studentów - "Uczelnia VR". Dzięki tej aplikacji, wykorzystującej technologię wirtualnej rzeczywistości  VR, możliwe jest odbycie cyfrowej podróży po budynku Akademii WSB. To nowoczesne rozwiązanie pozwola na dokładne zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń, korytarzy i infrastruktury wspomagającej osoby z niepełnosprawnościami. Z „Uczelni VR” można korzystać przy użyciu gogli VR lub poprzez smartfona.

„Uczelnia VR” to wirtualna przestrzeń pozwalająca na poznanie Akademii WSB w sposób interaktywny i angażujący. Aplikacja umożliwia wybór trybu nawigacyjnego, dzięki któremu można wybrać miejsce docelowe, a następnie podążać za wskazówkami obliczonej przez system najbardziej optymalnej trasy. To bardzo praktyczne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami. Poprzez „Uczelnię VR” mogą się oni zapoznać z infrastrukturą uczelni dopasowaną do ich potrzeb oraz miejscami dostępnymi.

Uczelnia VR to kolejny krok w kierunku rozwijania nowych technologii w edukacji. To rozwiązanie pozwalające na aktywne uczestnictwo w procesie edukacji oraz lepsze przygotowanie się do rzeczywistości. Dzięki tej aplikacji możemy zwiększyć zainteresowanie studentów nauką, a także ułatwić im dostęp do informacji na temat Akademii WSB – mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB.

Aplikacja Akademii WSB to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia studentom dokładne zapoznanie się z budynkiem uczelni bez konieczności fizycznej obecności na miejscu. Dzięki temu osoby, które dopiero przygotowują się do studiów, mogą poznać uczelnię z każdego miejsca na świecie. Natomiast dla studentów, którzy już studiują w Akademii WSB, to doskonała okazja, aby lepiej poznać swoje otoczenie i zapoznać się z dodatkowymi udogodnieniami oferowanymi przez uczelnię. Wszystkie pomieszczenia w budynku zostały zeskanowane przy użyciu specjalistycznego oprogramowania i skanerów 3D, co pozwoliło na stworzenie dokładnego wirtualnego modelu uczelni.

Uczelnia VR to nie tylko wirtualna przestrzeń, ale także miejsce, gdzie użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z awatarami pracowników w kluczowych miejscach Akademii WSB, takich jak dział rekrutacji, dziekanat, rektorat czy kasa. Pozwoli to np. na zdalne uzyskanie informacji związanych z rekrutacją lub uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z organizacją studiów.  

Aplikację można pobrać ze strony Akademii WSB: POBIERZ

Dodatkowo warto zapoznać się z instrukcją aplikacji dostępną w tym miejscu: SPRAWDŹ

 • Aplikacja dostępna jest także na smartfony z systemem Android
 • Z „Uczelni VR” można skorzystać również w budynku Akademii WSB, zakładając  gogle  możemy przenieść  się do Uczelni wirtualnej w wymiarze 3D

„Uczelnia VR” to kolejne rozwiązanie wykorzystujące wirtualną rzeczywistość w Akademii WSB. Studenci mają możliwość korzystania z VR w ramach symulacji medycznych na kierunku ratownictwo medyczne czy pielęgniarstwo. To połączenie dydaktyki, grafiki 3D oraz najnowocześniejszych metod animacji, stwarzające nieograniczone możliwości realizacji scenariuszy w różnych środowiskach z zastosowaniem wirtualnych pacjentów. Studenci mają także do dyspozycji wirtualny symulator starości – oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi wcielenie się w rolę osoby starszej, cierpiącej na zaburzenia wzroku i słuchu. Z symulatora korzystają studenci fizjoterapii, informatyki i transportu, którzy w ramach swoich studiów realizują moduły projektowania uniwersalnego.

Wirtualizacja wykonana jest w ramach projektu: „Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością" . Numer projektu: POWR.03.05.00-00-AO59/19. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.