Wsparcie dla studentów

Kompleksowe wsparcie studentów z niepełnosprawnością

 • Indywidualizacja kształcenia - dostosowanie warunków kształcenia w wymiarze dydaktycznym oraz organizacyjnym do indywidualnych potrzeb osób z różnymi typami niepelnosprawności (na wniosek)

 • Pomoc Pełnomocniczki ds. osób z niepełnosprawnościami oraz Specjalistów ds. dostępności, zapewniających codzienne i bieżące wsparcie studentów z różnymi typami niepełnosprawności

 • Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe - mgr Maciej Sadowski
  - rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do października 2023 roku
  - indywidualna lub grupowa forma zajęć
  - rodzaj zajęć: siłownia, zajęcia na pływalni, ćwiczenia usprawniające i korekcyjne, gry i zabawy ruchoweLektorat języka angielskiego

 • Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne - dr Dominika Siewniak-Maciuszek
  - rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do października 2023 roku
  - indywidualna forma zajęć
  - doraźne wsparcie psychologiczne studentów z niepełnosprawnością, psychoterapia terapeutyczna, praca z osobami z zespołem Aspergera i autystycznymi

 • Adaptacja materiałów dydaktycznych (na wniosek)

 • Wsparcie tłumacza języka migowego (na wniosek)

 • Wsparcie doradcy personalnego i zawodowego
  - rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do czerwca 2023 roku
  - indywidualna forma zajęć
  - doradztwo zawodowe i personalne dla OzN, poszukiwanie miejsc pracy dostosowanych do potrzeb konkretnego studenta z niepełnosprawnością, doradztwo personalne dla pracowników AWSB

 • Lektorat z języka angielskiego - mgr Anna Szczepaniak
  - rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do czerwca 2023
  - indywidualna forma wsparcia
  - specjalistyczny kurs języka angielskiego na poziomie B2 dla osób z dysfunkcjami słuchu i mowy

 • Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością, który pomoże w kontaktach z Wykładowcami, Dziekanetem itp. (na wniosek)

 

Osoby, które chcą skorzystać z wybranej formy/form wsparcia prosimy o kontakt
z Panią mgr Sylwią Bartelą, Pełnomocnikiem ds. Osób z Niepełnosprawnościami
sbartela@wsb.edu.pl lub telefoniczne 32 295 93 83 w celu ustalenia terminu i formy wsparcia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji