Wsparcie dla studentów

Kompleksowe wsparcie studentów z niepełnosprawnością

 • Indywidualizacja kształcenia - dostosowanie warunków kształcenia w wymiarze dydaktycznym oraz organizacyjnym do indywidualnych potrzeb osób z różnymi typami niepelnosprawności
 • Pomoc Pełnomocniczki ds. osób z niepełnosprawnościami, Asystentów ds. osób z niepełnosprawnościami oraz Specjalistów ds. dostępności, zapewniających codzienne i bieżące wsparcie studentów z różnymi typami niepełnosprawności
 • Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe - mgr Maciej Sadowski
  - rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do października 2023 roku
  - indywidualna lub grupowa forma zajęć
  - rodzaj zajęć: siłownia, zajęcia na pływalni, ćwiczenia usprawniające i korekcyjne, gry i zabawy ruchoweLektorat języka angielskiego
 • Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne - dr Radosław Molenda
  - rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do października 2023 roku
  - indywidualna forma zajęć
  - doraźne wsparcie psychologiczne studentów z niepełnosprawnością, psychoterapia terapeutyczna, praca z osobami z zespołem Aspergera i autystycznymi
 • Adaptacja materiałów dydaktycznych
 • Wsparcie tłumacza języka migowego
 • Wsparcie doradcy personalnego i zawodowego
  - rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do czerwca 2023 roku
  - indywidualna forma zajęć
  - doradztwo zawodowe i personalne dla OzN, poszukiwanie miejsc pracy dostosowanych do potrzeb konkretnego studenta z niepełnosprawnością, doradztwo personalne dla pracowników AWSB

 

Osoby, które chcą skorzystać z wybranej formy/form wsparcia prosimy o kontakt z Panią
mgr Sylwią Bartelą, Specjalistą ds. dostępności mailowo sbartela@wsb.edu.pl lub telefoniczne
32 295 93 83 w celu ustalenia terminu i formy zajęć.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji