Wsparcie dla studentów

Kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością lub potrzebami specjalnymi.

Indywidualizacja kształcenia

W ramach działania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością oferujemy:

Dostosowanie warunków kształcenia w wymiarze dydaktycznym oraz organizacyjnym do indywidualnych potrzeb osób z różnymi typami niepelnosprawności. 

Pomoc Pełnomocniczki ds. osób z niepełnosprawnościami, Specjalistów ds. dostępności oraz Asystentów.

Wspieramy w codziennym i bieżącym funkcjonowaniu w Uczelni osoby z różnymi typami niepełnosprawności.

Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe

 • rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym 
 • indywidualna lub grupowa forma zajęć
 • rodzaj zajęć: siłownia, zajęcia na pływalni, ćwiczenia usprawniające i korekcyjne, gry i zabawy ruchowe, sala gimnastyczna, sekcje sportowe
 • osoba odpowiedzialna: mgr Maciej Sadowski, msadowski@wsn.edu.pl

Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne

 • wsparcie psychologiczne studentów z niepełnosprawnością
 • Realizacja pomocy psychologicznej uzależniona jest swoją formą, zakresem i długością trwania od indywidualnych potrzeb
 • Osoba odpowiedzialna: dr Dominika Siewniak-Maciuszek, dsiewniak-maciuszek@wsb.edu.pl

Adaptacja materiałów dydaktycznych (na wniosek)

Wsparcie tłumacza języka migowego (na wniosek)

Wsparcie tłumacza migowego on-line

Wsparcie Doradcy personalnego i zawodowego

 • Akademickie Biuro karier i Doradca Zawodowy jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.
 • indywidualna lub grupowa forma zajęć, targi pracy, staże, wizyty studyjne.
 • doradztwo zawodowe i personalne dla OzN, poszukiwanie miejsc pracy dostosowanych do potrzeb konkretnego studenta z niepełnosprawnością, doradztwo personalne dla pracowników AWSB

Kurs języka angielskiego

 • rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym
 • indywidualna forma wsparcia
 • specjalistyczny kurs języka angielskiego na poziomie B2 dla osób z dysfunkcjami słuchu i mowy
 • dostosowane kursy języka angielskiego na 4 poziomach zaawansowania (od A 1 do B2)

Aplikacja VR - nawigacja Akademii WSB

 • wirtualna przestrzeń pozwalająca na poznanie budynków Akademii WSB
 • szczegóły i dostęp do aplikacji znajdziesz TUTAJ

 

Kontakt:

mgr Sylwia Bartela
Pełnomocnikiem ds. Osób z Niepełnosprawnościami