Wsparcie dla studentów

Kompleksowe wsparcie studentów z niepełnosprawnością

Indywidualizacja kształcenia

Dostosowanie warunków kształcenia w wymiarze dydaktycznym oraz organizacyjnym do indywidualnych potrzeb osób z różnymi typami niepelnosprawności (na wniosek)

Pomoc Pełnomocniczki ds. osób z niepełnosprawnościami oraz Specjalistów ds. dostępności

Zapewniających codzienne i bieżące wsparcie studentów z różnymi typami niepełnosprawności.

Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe

 • rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do października 2023 roku
 • indywidualna lub grupowa forma zajęć
 • rodzaj zajęć: siłownia, zajęcia na pływalni, ćwiczenia usprawniające i korekcyjne, gry i zabawy ruchowe
 • osoba odpowiedzialna: mgr Maciej Sadowski

Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne

 • rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do października 2023 roku
 • indywidualna forma zajęć
 • doraźne wsparcie psychologiczne studentów z niepełnosprawnością, psychoterapia terapeutyczna, praca z osobami ze spektrum Autyzmu
 • osoba odpowiedzialna: dr Dominika Siewniak-Maciuszek  
  Kontakt: dsiewniak-maciuszek@wsb.edu.pl

Adaptacja materiałów dydaktycznych (na wniosek)

Wsparcie tłumacza języka migowego (na wniosek)

Wsparcie doradcy personalnego i zawodowego

 • rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do czerwca 2023 roku
 • indywidualna forma zajęć
 • doradztwo zawodowe i personalne dla OzN, poszukiwanie miejsc pracy dostosowanych do potrzeb konkretnego studenta z niepełnosprawnością, doradztwo personalne dla pracowników AWSB

Lektorat z języka angielskiego

 • rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do czerwca 2023
 • indywidualna forma wsparcia
 • specjalistyczny kurs języka angielskiego na poziomie B2 dla osób z dysfunkcjami słuchu i mowy
 • osoba odpowiedzialna: mgr Anna Szczepaniak

Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością, który pomoże w kontaktach z Wykładowcami, Dziekanetem itp. (na wniosek)

Kontakt:

mgr Sylwia Bartela
Pełnomocnikiem ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji