Stypendium - podstawowe informacje

Czy muszę złożyć wniosek, aby otrzymać stypendium?

Tak, ponieważ stypendia przyznawane są na wniosek złożony przez studenta.

Gdzie należy złożyć wniosek?

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie pliku pdf.) na adres stypendia@wsb.edu.pl
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres Akademii WSB (41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c z dopiskiem ...)

W jaki sposób mogę pobrać wniosek o przyznanie stypendium?

Aktualne wzory wniosków stypendialnych dostępne są na stronie Działu Pomocy Materialnej. KLIKNIJ

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Terminy składania wniosków stypendialnych

Terminy ogłaszane są na stronie Działu Pomocy Materialnej na początku każdego semestru. KLIKNIJ

Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiące.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć każdy student Akademii WSB z orzeczoną niepełnosprawnością, studiujący na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich.

Dodatkowe informacje prawne

Dowiedz się więcej: KLIKNIJ

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji