Wsparcie dydaktyczne

 • Materiały dydaktyczne

  • Pomoc w zdobywaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania

  • Dostosowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć, udostępnianych w formie standardowej, do indywidualnych potrzeb studenta, zastosowanie alternatywnej formy zapisu danych

 • Zmiana formy zaliczenia i egzaminu

  • Przedłużenie czasu trwania zaliczenia lub egzaminu
  • Stosowanie dodatkowych urządzeń technicznych
  • Zastosowanie alternatywnej formy zapisu danych
  • Zmiana egzaminu pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny
  • Włączanie do egzaminu osób trzecich, np.: tłumacze języka migowego, lektorzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji