Erasmus+

Erasmus+ to program Komisji Europejskiej na lata 2021-2027, który wspiera wszystkie sektory kształcenia i szkolenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych, pozaformalnego kształcenia się młodzieży. Budżet programu Erasmus+ na lata 2021 – 2027 wynosi 28,2 miliardów euro.

W jego skład wchodzą:

  • Akcja 1: międzynarodowa mobilność edukacyjna (studentów, absolwentów, pracowników), wspólne studia II stopnia (Joint Master Degrees);
  • Akcja 2: międzynarodowa współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk obejmująca m.in. nowe formy i programy kształcenia, nowe metody i narzędzia dydaktyczne, współpraca z przedsiębiorstwami i otoczeniem zewnętrznym uczelni;
  • Akcja 3: wsparcie dla reform w obszarze edukacji;
  • Program Jean Monnet: katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci;
  • Program Sport: współpraca partnerska w dziedzinie sportu, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

Co więcej, obszar mobilności międzynarodowej w ramach programu został rozszerzony o tzw. kraje partnerskie (trzecie), sąsiadujące z UE. Dzięki temu do niektórych akcji Erasmus Plus zostały dopuszczone: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia, Rosja.

W ramach akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie realizować wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata.

Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą obejmować:

mobilność studentów:

  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

mobilność pracowników uczelni:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
  • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+:

Kod Erasmusa: PL DABROWA01

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji