Dyplomowanie

Dyplomowanie 2020/2021

Termin składania prac dyplomowych upływa z dniem 20.06.2021 r.

 1. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (w tym różnic programowych, przedmiotów warunkowych). Oceny muszą być wpisane w Wirtualnym Dziekanacie;
 2. Składana praca musi być sprawdzona oraz zatwierdzona przez Promotora w Jednolitym systemie antyplagiatowym;
 3. Przed przystąpieniem do składania pracy bądź wysłania jej pocztą na adres Uczelni student powinien skontaktować się z Działem rozliczeń (tel. 322959331, psiwek@wsb.edu.plakulig@wsb.edu.plpnapierska@wsb.edu.pl) oraz z Biblioteką ( tel. 322959356, biblioteka@wsb.edu.pl ) w celu ustalenia czy nie posiada zaległości względem Uczelni;
 4. Złożenie pracy będzie odbywać się na dwa sposoby:


  Pocztą:
  Komplet dokumentów (wskazany w wykazie na stronie 2) należy umieścić w kopercie i wysłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem : DZIEKANAT

  Osobiście w Dziekanacie:
  Komplet dokumentów będzie można złożyć osobiście w Dziekanacie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj. osoba składająca prace powinna mieć maseczkę na twarzy, rękawiczki oraz własny długopis. Należy również pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości między osobami oczekującymi na złożenie pracy;

 5. W przypadku braku możliwości złożenia pracy dyplomowej, z powodu nieuzyskania wszystkich zaliczeń lub nieukończonej pracy dyplomowej, student składa elektronicznie następujące podania (w załączeniu):


  Podanie o Przedłużenie sesji do 30.09.2021 r. – w przypadku nieuzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów;

  Podanie o Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej do 30.03.2022 r. – w przypadku nieuzyskania zaliczenia z seminarium dyplomowego. Korzystanie z przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej wymaga uiszczania opłat czesnego. Student może oddać pracę w każdym momencie w trakcie trwania przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej lub oddać ją w ostatnim dozwolonym terminie. Opłaty naliczane są do miesiąca, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej;

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji