Dołącz do Nas

Dla kogo? 

Możesz zgłosić się do Legii Akademickiej, jeśli:

 • Posiadasz obywatelstwo polskie;
 • Jesteś studentem Uczelni Wyższej;
 • Przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowości, aby odbyć kwalifikację wojskową).

Możesz realizować szkolenie w poszczególnych modułach, jeśli:

 • podstawowy - nie posiadasz przeszkolenia wojskowego i nie jesteś żołnierzem rezerwy. Po ukończeniu części teoretycznej zakończonej egzaminem, możesz realizować trwającą 3 tygodnie część praktyczną szkolenia. Po złożeniu przysięgi wojskowej na koniec modułu, możesz podejść do modułu podoficerskiego w trakcie tej samej przerwy letniej;
 • podoficerski - kontynuujesz szkolenie po realizacji modułu podstawowego. Jeśli jesteś szeregowym, bądź starszym szeregowym rezerwy, możesz zgłosić się na sam moduł podoficerski na część teoretyczną w uczelni i część praktyczną w jednostce wojskowej. Moduł kończy egzamin, a jego pozytywne zaliczenie dopuszcza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski: kaprala rezerwy;
 • oficerski - ukończyłeś moduł podoficerski w czterech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą do niego zapisać się również osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy oraz posiadają status studenta.

Jak aplikować?

MODUŁ PODSTAWOWY I PODOFICERSKI:

 1. Złóż Wniosek (1) na naszej Uczelni (Dziekanat). Jeśli chcesz realizować oba moduły, zaznacz je we Wniosku (1);
 2. Uczęszczaj na zajęcia teoretyczne;
 3. Zalicz egzamin z części teoretycznej;
 4. Odbierz zaświadczenie o ukończeniu części teoretycznej;
 5. Złóż na uczelni Wniosek (2) o powołanie na ćwiczenia wojskowe;
 6. Odbierz kartę powołania na ćwiczenia wojskowe;
 7. Staw się we wskazanej jednostce wojskowej, odbądź szkolenie i złóż przysięgę wojskową. Moduł podoficerski kończy się egzaminem.

MODUŁ OFICERSKI:

 1. Uzupełnij Wniosek (1);
 2. Do Wniosku załącz: kopię dokumentu potwierdzającego studiowanie na danej uczelni, kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia podoficera, oświadczenie RODO, a także dokumenty potwierdzające dodatkowe kompetencje (kopie dokumentów, kwalifikacji, kursów, dyplomów);
 3. Zobacz, na co będzie zwracała uwagę komisja podczas oceny wniosków, zapoznaj się z Ankietą Kwalifikacyjną.
 4. Prześlij do Koordynatora Legii Akademickiej skan wszystkich dokumentów;
 5. Dokumenty wyślij pocztą tradycyjną na adres: Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa, z dopiskiem: WNIOSEK-LEGIA AKADEMICKA

Wniosek ochotnika należy złożyć w Dziekancie na twoim Wydziale.

 * Program finansowany jest ze środków MEiN

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji