Dołącz do Nas

Dla kogo? 

Możesz zgłosić się do Legii Akademickiej, jeśli:

 • Posiadasz obywatelstwo polskie;
 • Jesteś studentem Uczelni Wyższej;
 • Przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowości, aby odbyć kwalifikację wojskową).

Możesz realizować szkolenie w poszczególnych modułach, jeśli:

 • podstawowy - nie posiadasz przeszkolenia wojskowego i nie jesteś żołnierzem rezerwy. Po ukończeniu części teoretycznej zakończonej egzaminem, możesz realizować trwającą 3 tygodnie część praktyczną szkolenia. Po złożeniu przysięgi wojskowej na koniec modułu, możesz podejść do modułu podoficerskiego w trakcie tej samej przerwy letniej;
 • podoficerski - kontynuujesz szkolenie po realizacji modułu podstawowego. Jeśli jesteś szeregowym, bądź starszym szeregowym rezerwy, możesz zgłosić się na sam moduł podoficerski na część teoretyczną w uczelni i część praktyczną w jednostce wojskowej. Moduł kończy egzamin, a jego pozytywne zaliczenie dopuszcza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski: kaprala rezerwy;
 • oficerski - ukończyłeś moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą do niego zapisać się również osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy oraz posiadają status studenta.

Jak aplikować?

MODUŁ PODSTAWOWY I PODOFICERSKI:

 1. Złóż Wniosek (1) na naszej Uczelni (Dziekanat). Jeśli chcesz realizować oba moduły, zaznacz je we Wniosku (1);
 2. Uczęszczaj na zajęcia teoretyczne;
 3. Zalicz egzamin z części teoretycznej;
 4. Odbierz zaświadczenie o ukończeniu części teoretycznej;
 5. Złóż na uczelni Wniosek (2) o powołanie na ćwiczenia wojskowe;
 6. Odbierz kartę powołania na ćwiczenia wojskowe;
 7. Staw się we wskazanej jednostce wojskowej, odbądź szkolenie i złóż przysięgę wojskową. Moduł podoficerski kończy się egzaminem.

MODUŁ OFICERSKI:

 1. Złóż Wniosek (1) na naszej Uczelni (Dziekanat);
 2. Do Wniosku załącz: kopię dokumentu potwierdzającego studiowanie na danej uczelni, kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia podoficera, oświadczenie RODO, a także dokumenty potwierdzające dodatkowe kompetencje (kopie dokumentów, kwalifikacji, kursów, dyplomów);
 3. Zobacz, na co będzie zwracała uwagę komisja podczas oceny wniosków, zapoznaj się z Ankietą Kwalifikacyjną.

Ostateczne terminy zgłoszenia do IV edycji programu Legia Akademicka:

 • 20 lutego 2021 roku - moduł oficerski
 • 8 marca 2021 roku - moduł podstawowy i podoficerski

Biuletyn informacyjny Legii Akademickiej - https://cutt.ly/Biuletyn1

 * Program finansowany jest ze środków MEiN

Część praktyczna IV edycji Legii Akademickiej

Studenci będący absolwentami certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej, którzy przedstawią zaświadczenie dyrektora swojej szkoły średniej oraz ochotnicy oraz studenci, którzy brali udział w części teoretycznej w zeszłym roku i nie podeszli do części praktycznej, w tym roku mogą do niej podejść!

Studenci mogą składać wnioski oraz ksero dokumentu potwierdzającego, że w 2020 r. zdali część teoretyczną (Zaświadczenie o zdaniu teorii) do 20 maja 2021 r. We wniosku o powołanie na ćwiczeń wojskowe należy wpisać (zadeklarować) swoje preferencje w zakresie turnusu szkoleniowego oraz ewentualnie jednostki szkolącej.

Wnioski o powołanie na ćwiczenia wojskowe należy wysłać do 20 maja 2021 r. na adres:

Akademia WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem LEGIA AKADEMICKA. 

Wnioski można także składać osobiście w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (pokój 101).

 

Szkolenie praktyczne w Żandarmerii Wojskowej? To możliwe!


Dla chętnych jest możliwość odbycia części praktycznej w strukturach Żandarmerii Wojskowej. Przedmiotowe szkolenie będzie zorganizowane w bazie Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Liczba szkolonych jest ograniczona do 50 osób na każdy turnus (25 osób moduł podstawowy i 25 osób moduł podoficerski). 

Osoby zgłaszające zainteresowanie odbycia szkolenia praktycznego w ramach modułu podstawowego będą również kontynuowały szkolenie w ramach modułu podoficerskiego.

Zainteresowanych proszę o informację do dnia 12 maja 2021 r. pod mailem: jnocon@wsb.edu.pl.

 

Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa podczas części praktycznej Legii Akademickiej

Jest możliwości wzięcia udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber) podczas części praktycznej Legii Akademickiej. Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania Testu Kwalifikacyjnego, jest:

 • złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia;
 • ustalona kwalifikacja wojskowa w przypadku kobiet;
 • zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.

Chętni do wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym muszą rozwiązać Test Kwalifikacyjny najpóźniej do dnia 25 maja 2021 r. Test dostępny jest na platformie e-learningowej Legii Akademickiej pod adresem www.la.elearning.wp.mil.pl. W celu uzyskania dostępu do Testu należy wypełnić oraz podpisać Klauzulę informacyjną (załącznik) i przesłać jej skan lub zdjęcie na adres e-mail: k.kiniorski@ron.mil.pl.

W module cyber planowany jest udział 50 uczestników programu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww. testu. W przypadku większej liczby osób z tą samą liczbą punktów, dodatkowym kryterium oceny będzie studiowanie na kierunkach istotnych z punktu widzenia Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, tj.: informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo, matematyka i inne kierunki pokrewne.

Jednocześnie informuję, iż studenci zakwalifikowani do modułu cyber zostaną skierowani na część praktyczną szkolenia (tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski) do 100. batalionu łączności w Wałczu w dniach:

 • 04 lipca – 24 lipca 2021 r. – moduł podstawowy;
 • 25 lipca – 14 sierpnia 2021 r. – moduł podoficerski.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie realizowane w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w zamiejscowym Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu od 15 do 27 sierpnia 2021 r. 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji