A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Dołącz do Nas

 * Program finansowany jest ze środków MEiN

Dla kogo? 

Możesz zgłosić się do Szkoły Legii Akademickiej, jeśli posiadasz:

  • wiek minimum 18 lat
  • polskie obywatelstwo
  • ukończone szkolenie podstawowe
  • nieposzlakowaną opinię
  • zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej
  • niekaralność za przestępstwo umyślne
  • jesteś studentem I lub II stopnia studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych zarówno uczelni publicznych i niepublicznych

Kształcenie w ramach Szkoły Legii Akademickiej obejmuje:

1. Szkolenie podstawowe – realizowane w jednostkach wojskowych,
2. Szkolenie teoretyczne – realizowane w uczelni wojskowej, która bierze udział w tym programie
3. Szkolenie praktyczne – w uczelni wojskowej lub jednostce wojskowej