A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

11.05.2024

Forum Metodyczne. Edukacja przyrodnicza

W dniu 11 maja 2024 r. w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyło się Forum Metodyczne. Wydarzenie skierowane było do studentów kierunku pedagogika, nauczycieli i rodziców, poszukujących nowoczesnych metod, którym bliskie są tematy dotyczące ekologii, zrównoważonego rozwoju czy bioróżnorodności. W spotkaniu wzięło udział blisko 300 osób związanych z edukacją i oświatą.

Wydarzenie zainaugurowała Pani Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza - Bożena Borowiec.

Uczestników powitali: Kierownik Katedry Pedagogiki Akademii WSB prof. Marek Walancik, prof. Eugenia Rostanska oraz Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Edyta Antoniak-Kiedos.

Do udziału w Forum zaproszeni zostali eksperci z zakresu badań naukowych, dydaktyki i terapii pedagogicznej, a także przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną środowiska i edukacją proekologiczną.

W części pierwszej uczestnicy wysłuchali wykładów, wprowadzających w niezwykły świat przyrody, obejmujących swą tematyką kwestie alternatywnych form kształcenia z uwzględnieniem dorobku szkół demokratycznych, zrównoważonego rozwoju czy green skills.

W ramach Forum Metodycznego odbyły się certyfikowane warsztaty z udziałem ekspertów.

  • Woda w edukacji najmłodszych – przedstawiciele Dąbrowskich Wodociągów - z Działu Sieci Sylwia Janik oraz Ilona Wilczek, z Działu Ścieków Katarzyna Borukało oraz Łukasz Ludwiszewski,
  • Ogródki klasowe – kształtowanie postaw proekologicznych oraz kompetencji miękkich – Anna Bula, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,
  • Edukacja naturalna w “Symbiozie” - Dawid Masło i Jakub Kałużny,
  • „Od nasiona do dojrzałego lasu” – Sadzimy, chronimy, udostępniamy - Sławomir Cichy, Rzecznik Prasowy Nadleśnictwa Siewierz,
  • Sensoryczna ścieżka edukacyjna – sposób na kreatywną edukację i popularyzację wiedzy przyrodniczej – Dorian Zakrzewski, Ogród Botaniczny Zabrze,
  • Edukacja przyrodnicza dla nauczycieli i studentów edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych. Temat pory roku. – zespół ekspertów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej.
     

Dodatkowo uczestnicy warsztatów otrzymali książeczki edukacyjne KropElka wydane przez Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.

Na zakończenie odbyło się losowanie nagród książkowych oraz bonów edukacyjnych ufundowanych przez Centrum Studiów Podyplomowych AWSB - SPRAWDŹ OFERTĘ

Zaproszono również uczestników Forum do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu ESG - SPRAWDŹ

 

Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie oraz aktywny udział w Forum. Zachęcamy do śledzenia naszej strony i uczestnictwa w przyszłych wydarzeniach, które pomogą rozwijać Wasze kompetencje zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym!