Seminarium doktorskie z udziałem najlepszych specjalistów ds. bezpieczeństwa

Wyjątkowe zajęcia w Szkole Doktorskiej Akademii WSB. W niedzielę 21 listopada br. doktoranci Akademii WSB piszący rozprawy w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie uczestniczyli w Seminarium prowadzonym przez gości specjalnych - międzynarodowych specjalistów i praktyków ds. bezpieczeństwa.

  • Colonel Assoc. Prof. Libor Kutěj, Ph.D – Prorektor ds. stosunków zewnętrznych i internacjonalizacji oraz kierownik Katedry Wsparcia Wywiadu Dowództwa Wojskowego Akademii Obrony w Brnie, wykład pt. The Israeli geopolitical and security reality. Country in danger
  • dr Cecylia Farfan-Mendez - kierownik Programów Badań nad Bezpieczeństwem w Center for U.S.- Mexican Studies (USMEX) na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, warsztaty i dyskusja naukowa nt. metod badań w obszarze bezpieczeństwa
  • nadbrygadier mgr inż. Janusz Skulich - oficer Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w latach 2008–2014 , dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w latach 2014–2015, wykład nt. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego w Polsce.

Seminarium doktorskie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

Data wydarzenia - 21.11.2021 r.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji