O konferencji

Umiejętności komunikacyjne dziecka stanowią obszar zainteresowań badawczych wielu dyscyplin naukowych, między innymi: językoznawstwa, psychologii rozwojowej i społecznej, psycholingwistyki, antropologii, a także pedagogiki.

Ocena poziomu rozwoju kompetencji komunikacyjnych i jego zaburzeń to jedno z ważnych zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

  • oceny funkcjonowania dziecka/ucznia i jego środowiska
  • potencjału oraz trudności na jakie natrafiają dzieci oraz uczniowie
  • pomocy w kształceniu i udzielaniu wsparcia dzieciom, uczniom, rodzicom, nauczycielom i specjalistom

Pierwszy dzień konferencji dedykowany będzie kompetencjom komunikacyjnym dzieci oraz młodzieży (rozwój, ocena poziomu i funkcjonowania, deficyty i zburzenia) a także roli dorosłych (rodziców i nauczycieli) w ich kształtowaniu. Poruszone zostaną poniższe tematy:

  • kompetencje komunikacyjne w perspektywie językoznawstwa
  • kompetencje komunikacyjne u dzieci i uczniów z deficytami i zaburzeniami w rozwoju funkcji słuchowych
  • ocena poziomu rozwoju funkcji komunikacyjnych u dzieci i uczniów w diagnozie psychologicznej
  • afazja czy zaburzenia mowy o typie afazji u dzieci i uczniów?
  • książka jako forma wspomagania rozwoju kompetencji komunikacyjnych u dzieci i dorosłych

Podczas drugiego dnia konferencji Uczestnicy będą rozmawiać na tematy takie jak:

  • Wspomaganie rozwoju kompetencji komunikacyjnych u dzieci i uczniów – sesje warsztatowe
  • Aktualne regulacje prawne w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego

Konferencja adresowana jest w szczególności do dyrektorów, nauczycieli-psychologów, pedagogów, logopedów pracujących w poradniach psychologiczno–pedagogicznych, a także w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Organizator: Akademia WSB

Termin: 9-10 października 2023 r.

Miejsce: Hotel Jaskółka ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji