Specjalność

MENEDŻER SPRZEDAŻY II STOPIEŃ | ŻYWIEC

Specjalność dostępna od października 2024 r. 

 • Czego się nauczysz?

  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę profesjonalnego handlowca, potrafiącego sprawnie organizować i zarządzać sprzedażą w różnych jej wariantach oraz kierować zespołem sprzedażowym. Studia przybliżają zagadnienia planowania, organizacji i kontroli procesów sprzedażowych w przedsiębiorstwie. Podczas studiów masz możliwość pogłębić wiedzę m.in. z zakresu:

  • istoty procesu sprzedaży,
  • uwarunkowań pracy handlowca (zarówno przedstawicieli  jak i dyrektorów handlowych),
  • zasad pracy w zespole handlowym,
  • zasad tworzenia systemów motywacyjnych dla pracowników sprzedażowych,
  • metod i technik sprzedaży i negocjacji,
  • długofalowego znaczenia właściwego procesu obsługi klienta,
  • mechanizmów i czynników kształtujących postawy klientów w procesie nabywania oferowanych produktów/usług.

  Ponadto studia pozwalają na wyposażanie w umiejętności, dzięki którym w pogłębionym stopniu potrafisz:

  • właściwie dobrać i użyć metody i techniki sprzedaży w zależności od sytuacji sprzedażowej,
  • przygotować indywidualne plany sprzedażowe oraz narzędzia wspomagające ich realizację,
  • rozwiązywać problemy i dylematy handlowca,
  • odpowiednio motywować zespół handlowców,
  • rozpoznać potrzeby oraz skłonności klienta w procesie szeroko rozumianej obsługi.

  Ponadto jako absolwent będziesz w pogłębionym stopniu świadom konieczności etycznego i profesjonalnego działania oraz będziesz otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • organizację i zarządzanie sprzedażą,
  • zarządzanie marką i wizerunkiem przedsiębiorstwa,
  • psychologię obsługi klienta,
  • budowanie strategii sprzedaży w firmie,
  • negocjacje handlowe,
  • gospodarkę elektroniczna,
  • strategię sprzedaży - grę symulacyjną.
 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się rozwijać się zawodowo na takich stanowiskach jak: menedżer działu sprzedaży, regionalny/krajowy kierownik sprzedaży, dyrektor sprzedaży/handlowy, innych menedżerskich odpowiedzialnych za wyniki sprzedaży generowane przez podległe im zespoły sprzedażowe, w instytutach badawczych, gdzie będzie zajmować się badaniem rynku, zachowań nabywców, przeprowadzaniem badań ilościowych i jakościowych.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

 • Opłaty

  Zarządzanie - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł 280 zł* 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"