A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

ENGLISH IN MANAGEMENT - STUDIA II STOPNIA

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

 • Czego się nauczysz?

  • komunikacji w języku angielskim w środowisku biznesowym i posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu Business English,
  • zasad komunikacji w biznesie, komunikacji międzykulturowej oraz negocjacji łącznie z tłumaczeniem symultanicznym,
  • zagadnień związanych z organizacją firm oraz ich kulturą organizacyjną, zarządzaniem zasobami ludzkimi, formami organizacyjno-prawnymi aktywności gospodarczej, marketingiem i reklamą,
  • przygotowania w języku angielskim wystąpień dotyczących różnych zagadnień biznesowych, i korespondencji handlowej w języku angielskim oraz tłumaczenia umów w działalności gospodarczej,
  • metod zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz psychologicznych aspektów motywowania pracowników,
  • zasad samodzielnego planowania innowacyjnych projektów biznesowych, przygotowania biznes planu oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na te przedsięwzięcia,
  • zasad komunikacji i współpracy w zespole oraz specyfiki zespołów międzykulturowych,
  • technik oddziaływania na klienta, komunikacji marketingowej oraz technik badań rynkowych i marketingowych.

  English in Management to innowacyjne i interdyscyplinarne studia drugiego stopnia w pełni w języku angielskim. To właśnie język angielski stał się głównym narzędziem pracy w międzynarodowym biznesie, a także zglobalizowanym świecie XXI wieku. Jednocześnie poruszanie się w ramach wspólnego języka w kosmopolitycznej rzeczywistości wymaga od nas zrozumienia oraz swobodnego komunikowania się w kulturowo zróżnicowanych społecznościach. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, kierunek English in Management stawia nacisk na wykształcenie eksperckich kompetencji językowych i komunikacyjnych, ale przede wszystkim włącza je w program nowoczesnych studiów z zakresu zarządzania, wyposażając absolwentów w wiedzę  dotyczącą organizacji firm oraz ich kultury organizacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi, rodzajów spółek, rynku kapitałowego jak i inwestycyjnego oraz finansów, ubezpieczeń, marketingu i reklamy, fuzji i przejęć, etyki w biznesie, społecznej odpowiedzialnością biznesu, jak i „przywództwa w biznesie”. Proponowane studia II stopnia oferują szereg kompetencji nieocenionych zarówno dla indywidualnej, jak i zespołowej pracy w nowoczesnym środowisku biznesowym, w oparciu o sprawdzone techniki badań rynkowych i marketingowych, strategie planowania projektów i pozyskiwania na nie środków, organizacji pracy, wzmacniania roli motywacji i niwelowania wpływu stresu na pracę.

   

 • Program studiów

  English in management to kierunek prowadzony całkowicie w języku angielskim, stworzony z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoje kompetencje językowe i uzupełnić je o wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem, marketingiem, prowadzeniem biznesu, pracą w międzynarodowych firmach czy negocjacjami. Kierunek łączy w sobie zagadnienia dotyczące komunikacji w środowisku biznesowym, międzynarodowym i międzykulturowym z elementami językoznawstwa i zarządzania, oraz specjalistycznymi tłumaczeniami pisemnymi jak i symultanicznymi.

 • Uczymy praktycznie

  W Akademii WSB dobrze rozumiemy, że wiedza powinna iść w parze z praktyką. Dlatego też koncepcja kształcenia na kierunku English in Management zakłada wysoki stopień upraktycznienia bazujący na wysokich kompetencjach kadry akademickiej posiadającej zarówno znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu i jakości, filologii angielskiej jak i praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych organizacjach. Interdyscyplinarne kształcenie zakłada edukację językową ukierunkowaną na obsługę sfery biznesu ale także dobre przygotowanie w zakresie dyscyplin teoretycznych związanych z kierunkiem zarządzania. Na organizowanych regularnie spotkaniach z praktykiem, będziesz mógł osobiście poznać i porozmawiać z ciekawymi ludźmi, którzy z pasją opowiedzą o swojej pracy, a także podzielą się  doświadczeniem. 

 • Rekomendacje

  "Oferta kierunku English in Management to nie jest program z zarządzania realizowany po angielsku, ani program filologii angielskiej na poziomie magisterskim. To nowa jakość w ofercie studiów angielskojęzycznych łącząca w innowacyjny sposób wiedzę i umiejętności menedżerskie z zaawansowanymi kompetencjami językowymi.

  To między innymi studia dla absolwentów I stopnia:

  • kierunków filologicznych pragnących rozwijać się językowo, ale i biznesowo, w tym dla osób, które chcą być przygotowane do prowadzenia własnej firmy lub do pracy w biznesowym środowisku międzynarodowymi i międzykulturowym,
  • kierunków z zakresu zarządzania czy ekonomii pragnących rozwinąć swój menedżerski potencjał uzupełniając go o ponadprzeciętnie wysokie kompetencje językowe,
  • pozostałych kierunków studiów widzących szansę na swój rozwój nabywając zarówno kompetencje menedżerskie jak i językowe w stopniu zaawansowanym.

  To kierunek, który nie podąża za trendami, ale je kreuje. Dołącz do nas i studiuj w trzeciej najlepszej Uczelni niepublicznej w Polsce. Do zobaczenia w Akademii WSB".

  dr Marcin Budziński, Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

 • Opłaty

  English in Management II stopnia * Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 450 zł   280 zł230 zł ** 540 zł 540 zł 540 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

   

  *Bonifikata na I semestr studiów.

  ** Dla Absolwentów WSB