Specjalność

ENGLISH STUDIES WITH SPANISH

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  • historii krajów hiszpańskojęzycznych,
  • kultury Hiszpanii,
  • podstaw translatoryki,
  • słownictwa hiszpańskiego i struktur językowych niezbędnych do porozumiewania się językiem hiszpańskim na poziomie B2
  • formułowania przejrzystych wypowiedzi ustnych i pisemnych w szerokim zakresie tematów,
  • przedstawienia swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem dyskusji,
  • swobodnego wyrażania sądów, opinii, argumentowania w języku hiszpańskim,
  • wykorzystywania słownictwa specjalistycznego niezbędnego do pracy w środowisku biznesowym,
  • wykonywania elementarnych tłumaczeń pisemnych i ustnych
 • Uczymy praktycznie

  Studia English Studies with Spanish pozwalają absolwentom zdobyć wykształcenie ogólno-humanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów języka głównego (język angielski) oraz języka drugiego w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nimi w praktyce zawodowej. W ramach specjalności absolwenci poszerzają kompetencje językowe z zakresu języka hiszpańskiego. W trakcie zajęć studenci korzystają z najnowszych narzędzi technologicznych wspierających naukę języków. Należą do nich: platforma Moodle, tablice interaktywne, e-learning.

 • Program specjalności

  Wybrane treści realizowane w ramach specjalności:

  • Podstawy translatoryki
  • Historia i kultura krajów hiszpańskojęzycznych
  • Hiszpański język biznesu
  • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (pisanie, konwersacja, gramatyka opisowa)
 • Rekomendacje

  Atutem tej specjalności są spotkania z praktykami, ekspertami w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach translatorycznych oraz zajęcia w formie warsztatów, treningów czy symulacji. Absolwenci często posługują się również biegle słownictwem specjalistycznym z zakresu języka prawniczego, biznesowego lub medycznego. Specjalizują się także w zakresie obsługi oprogramowania do tłumaczeń MemoQ.

  mgr Iwona Gandor
  tłumacz konferencyjny języka angielskiego

 • Opłaty

  Filologia angielska - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców