Specjalność

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE II STOPIEŃ

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BIZNESOWYMI, PUBLICZNYMI I SPOŁECZNYMI

 • Czego się nauczysz?

  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę w zakresie praktyki stosowania przez pracodawców prawa pracy i rozwinąć wysokie kompetencje pracownika działu kadr. Podczas studiów masz możliwość pogłębić wiedzę m.in. z zakresu:

  • prawa pracy,
  • sposobów zawierania stosunku pracy,
  • obowiązujących systemów czasu pracy i zasad planowania i nadzorowania czasu pracy,
  • zasad wynagradzania,
  • zasad odprowadzania składek na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne,
  • zasad przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.

  Ponadto studia pozwalają na wyposażanie w umiejętności, dzięki którym w pogłębionym stopniu potrafisz:

  • zawierać stosunek pracy - zarówno jako pracownik jak i w imieniu pracodawcy,
  • kreować optymalne formy i warunków zatrudniania pracowników,
  • naliczać wynagrodzenia,
  • przeprowadzać rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
  • przygotowywać harmonogram czasu pracy zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  • nadzorować wykonanie harmonogramów czasu pracy i urlopów pracowniczych,
  • prowadzić dokumentację pracowniczą.

  Ponadto jako absolwent będziesz w pogłębionym stopniu świadom konieczności etycznego i profesjonalnego działania służb kadrowych w przedsiębiorstwie. Będziesz także otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • prawo pracy,
  • czas pracy i jego ewidencję,
  • akta osobowe i dokumentację pracowniczą,
  • systemy naliczania i wypłacania wynagrodzeń,
  • systemy motywacyjne w organizacji,
  • obsługę programu Symfonia - zagadnienia zaawansowane,
  • obsługę programu Płatnik/Enova - zagadnienia zaawansowane.
 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się rozwijać się zawodowo:

  • w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych,
  • w zakresie samozatrudnienia i przygotowania do założenia oraz prowadzenia własnego biznesu, świadcząc usługi z zakresu kadrowo-płacowego na zlecenie innych podmiotów,
  • w zakresie pracy w działach kadrowo-płacowych sektora publicznego i społecznego.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

 • Opłaty

  Zarządzanie II stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł 280 zł* 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

  **Nie dotyczy cudzoziemców