Specjalność

RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Celem specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną jest przygotowanie studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych we współpracy z przedstawicielami instytucji działającymi w środowisku lokalnym.

 • Uczymy praktycznie

  Praktycznymi atutami specjlaności resocjalizacja z profilaktyką społeczną jest stała współpraca z partnerami specjalności, doświadczonymi wykładowcami - praktykami, konsultacje planów studiów, organizacja i wspólne prowadzenie projektów dydaktyczno- naukowych, w tym współorganizacja Konferencji naukowych.

  Zdobyta wiedza i umiejętności odnajdują praktyczne zastosowanie w pracy zawodowej naszych Absolwentów podczas:

  • przygotowywania programów profilaktycznych adresowanych do różnych grup odbiorców, w tym do rodziny zagrożonej,
  • tworzenia resocjalizacyjnych programów realizowanych w służbie więziennej,
  • dokonywania oceny działań o charakterze pomocowym w kontekście ich celowości i efektywności
  • przy wykorzystywaniu narzędzi pracy terapeutycznej w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.
 • Program specjalności

  • Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji
  • Współczesna problematyka uzależnień
  • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach - warsztat praktyczny
  • Wsparcie i pomoc rodzinie zagrożonej
  • Mediation and Negotiations
  • Resocjalizacyjne programy penitencjarne
  • Współpraca instytucjonalna w resocjalizacji i profilaktyce
  • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
  • Zasady konstruowania programów profilaktycznych
 • Rekomendacje

  Od kilku lat działam na rzecz osób wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie, zwłaszcza w zakresie pomocy postpenitencjarnej i wspomagania procesu resocjalizacji osób osadzonych i ich rodzin. Po ukończeniu psychologii, czułam niedosyt związany z adekwatnymi sposobami niesienia pomocy osobom pozbawionym wolności. Na Akademii WSB znalazłam satysfakcjonujące rozwiązanie – studiuję Resocjalizację z profilaktyką społeczną. Jestem bardzo zadowolona z realizowanego kierunku – uczę się od praktyków, program nauczania jest aktualizowany na bieżąco. Uczelnia współpracuje również z wieloma instytucjami dbającymi o odpowiedni proces resocjalizacji osadzonych, dlatego osobom, które myślą o pracy w SW albo w instytucjach pozarządowych, mogę z czystym sercem polecić Akademię WSB.

  Paulina Wróbel, psycholożka, studentka I roku Pedagogiki na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

   

  Praktyczny profil kształcenia stanowi istotny argument w przygotowaniu przyszłych pedagogów, specjalistów, funkcjonariuszy do roli jaką będą pełnić w środowisku służby więziennej w systemie penitencjarnym i działalności postpenitencjarnej w środowiskach zamkniętych i otwartych. Zaproponowany program specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną pozwoli poznać dokładnie specyfikę pracy w zawodzie i jego uwarunkowanie w rzeczywistości społecznej. Kadra dydaktyczna Uczelni, którą stanowią doświadczeni praktycy, oraz rozbudowana autorska oferta Uczelni, podkreślają zasadność praktycznego charakteru kształcenia na kierunku Pedagogika.

  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach

   

 • Opłaty

  Pedagogika II stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł 280 zł* 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

  **Nie dotyczy cudzoziemców

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji