Kierunek

PEDAGOGIKA - STUDIA II STOPNIA

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

 • Czego sie nauczysz?

  Studia na kierunku Pedagogika są gwarnacją posiadania:

  • zaawansowanej wiedzy z zakresu specyfiki pracy i zadań instytucji resocjalizacyjnych, reagowania kryzysowego,
  • umiejętności interpersonalnych, niezbędnych w pracy zespołowej i procesie komunikowania się, aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania resocjalizacyjne, wychowawcze, profilaktyczne i prewencyjne.
  • umiejętności budowania relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej, w kryzysie i sytuacji kryzysowej,
  • kompetencji do animowania prac nad rozwojem uczestników procesów resocjalizacyjnych w różnych środowiskach i sytuacjach oraz inspirowanie ich do działań na rzecz ciągłego uczenia się.
   Jednocześnie podkreślana jest zasadność nabycia poczucia odpowiedzialności i przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań profilaktyczno-diagnostycznych, resocjalizacyjnych i wychowawczych w środowisku społecznym.

   

 • Program studiów

  • Doktryny pedaogiczne
  • Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna
  • Psychologia kryzysu i sytuacji kryzysowych
  • Psychologiczne problemy dorosłości
  • Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji
  • Wsparcie i pomoc rodzinie zagrożonej
  • Resocjalizacyjne programy penitencjarne
  • Współpraca instytucjonalna w resocjalizacji i profilaktyce
  • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
  • Zasady konstruowania programów profilaktycznych
  • Pomoc w kryzysie i sytuacjach kryzysowych
  • Problemy mediacji i negocjacji w kryzysie i sytuacji kryzysowej
  • Profilaktyka antykryzysowa
  • Współczesne zagrożenia społeczne
 • Uczymy praktycznie

  Głównym założeniem kształcenia na kierunku Pedagogika jest praktyczne kształcenie na wysokim poziomie, z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Realizowane okresowo badania jakości kształcenia pozwalają na dostosowanie programu kształcenia do uwag i potrzeb przyszłych pracodawaców, którzy czynnie włączają się w proces realizacji praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i specjalistycznych oraz do opinii naszych studentów/absolwentów. Studenci regularnie uczestniczą w zajęciach praktycznych (ćwiczeniach, warsztatach), w debatach Koła Naukowego Paedagogica oraz projektach edukacyjnych prowadzonych przez poszczególnych wykładowców. Odbywają praktyki studenckie w różnych placówkach związanych z profilem ich specjalności.

 • Rekomendacje

  Realizowany program studiów na kierunku pedagogika został pozytywnie zaopiniowany przez:

  • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Zakład Karny Katowice,
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiat Będzin w Psarach,
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Śląskiego Urzędu-Wojewódzkiego w Katowicach,
  • Zakład Karny Wojkowice,
  • Areszt Śledczy w Wojkowicach,
  • Areszt Śledczy w Sosnowcu,
  • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu (dla dziewcząt).

 • Opłaty

  Pedagogika II stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł 280 zł* 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

  **Nie dotyczy cudzoziemców

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji